Boordevol nuttige functies De applicatie is voorzien van alle functies die P&O'ers en leidinggevenden écht nodig hebben. De ideale combinatie van eenvoudig en compleet.

Werken met competenties

Uiteraard wordt het gebruik van competentieprofielen in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Met behulp van competenties kunt u meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie.

Werken met competentieprofielenHet werken met competenties kan een behoorlijke verdieping geven aan de gesprekken met uw medewerkers. Door het benoemen van concreet gedrag en het systematisch werken aan de ontwikkeling hiervan, kunnen resultaten aantoonbaar worden verbeterd. We hebben voor verschillende branches kant en klare competentieprofielen gemaakt, die leidinggevenden in uw organisatie kunnen gebruiken. Heeft u liever uw eigen competentieprofielen? Geen probleem. U kunt zelf competenties aanmaken en op die manier de competentieprofielen opbouwen zoals u dat wilt. Een beheerder kan aangeven of een leidinggevende alle profielen of alleen die van uw organisatie mag gebruiken.

Competentieprofielen zijn flexibel toepasbaar

Iederen leidinggevende is in staat om een competentieprofiel te selecteren voor zijn of haar medewerkers. Dit opent zich vervolgens op een apart gespreksformulier. Naar eigen inzicht kunt u de bespreking van de competenties aan het begin (tijdens een start- of doelstellingengesprek), aan het eind (eind- of beoordelingsgesprek) of op ieder ander moment van de gesprekscyclus laten plaatsvinden. Het is ook mogelijk om tijdens een gesprekscyclus een bepaald competentieprofiel meerdere malen te bespreken, in te vullen, definitief op te slaan en opnieuw aan te maken. Aangezien we streven naar maximale flexibiliteit, bent u niet verplicht om met competenties te werken. De functionalteit kan door een beheerder van uw organisatie aan of uit worden gezet.

Zet de antwoordmogelijkheden naar uw hand

We weten dat er grote verschillen zijn in opvatting over het werken met competenties en hebben daarom zoveel mogelijk aan uw eigen inzicht over gelaten. Zo kunt u zelf aangeven hoe u de verschillende indicatoren van de competenties in uw organisatie wilt laten 'scoren' of 'beoordelen'. Dat kan in een twee-, drie-, vier- of vijfpuntschaal. De termen die u boven die schaalverdeling wilt zetten kiest u als beheerder van uw organisatie zelf.

Laat collega's spreken door middel van 360°-feedback

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. U kunt daarom kiezen wie het competentieprofiel in het gespreksdossier van iedere medewerker kan invullen. Dat leggen we verder uit op de pagina 360°-feedback.


Tip: In ons supportcentrum vindt u meer informatie over competenties en compentieprofielen.