Leraren Register

“Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.”

In artikel 8 van de criteria herregistratie staat dat voor de verplichte herregistratie na vier jaar aangetoond moet worden dat tenminste 160 uur aan de eigen professionalisering is gewerkt. 100 uur heeft betrekking op het primaire proces.

Professionalisering voortgezet onderwijs

Voor de sector voortgezet onderwijs geldt dat daarvan 40 uur vakinhoudelijk is ingevuld. De professionaliseringsactiviteiten moeten aansluiten op tenminste hbo-bachelor niveau en relevant en aantoonbaar zijn. In het beoordelingskader professionalisering leraren is dit nader uitgewerkt en geconcretiseerd naar type scholing en waardering.

Professionaliseringsuren

Door de professionaliseringsuren concreet vast te leggen in de Digitale Gesprekscyclus wat betreft inhoud en tijd en de leidinggevende dit digitaal te laten onderschrijven dat het inderdaad heeft plaatsgevonden, kan daarmee het gespreksverslag uit De Digitale Gesprekscyclus als bewijsstuk dienen voor herregistratie in het beroepsregister – ook als van de betreffende activiteit geen diploma of bewijs van deelname aanwezig is. Fijn voor de leraar in kwestie uiteraard.

(Her)registratie

Bovendien biedt de Digitale Gesprekscyclus een handige online plek waar de leraar eventuele documenten kan bijhouden en organiseren die in een later stadium wellicht nodig zijn voor registratie of herregistratie in het lerarenregister, zoals een portfolio of een POP.

Vraag een demonstratie aan

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een persoonlijke demonstratie aan! We presenteren de mogelijkheden van de software vrijblijvend via internet of bij jou op locatie. Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Gratis demo aanvragen Download brochure