Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Motiveer je team met democratisch leiderschap

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 september 2021 603

Bij democratisch leiderschap draait het om het motiveren van je team en uitnodigen van medewerkers om mee te praten. Democratisch leiderschap betekent een mensgerichte leiderschapsstijl met volledige aandacht van de leidinggevende voor het motiveren van het team. Het draait dus om de medewerkers en de leidinggevende investeert veel in hun tevredenheid. Dat is ook begrijpelijk, want zonder gemotiveerde medewerkers komt een organisatie nergens.

Lees het artikel

Reflectie vervangt feedback

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 augustus 2021 807

BeoordelingsgesprekFunctioneringsgesprekGesprekscyclus

In het post-corona tijdperk ontstaan in de ICT en ook daarbuiten nieuwe werkrelaties, waarin werkenden meer zelfsturend, zelforganiserend en zelfinitiërend actief zijn.

Lees het artikel

Budgetten voor scholing verschillen per cao

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 10 augustus 2021 968

cao

De twintig grootste cao’s verschillen sterk in de hoogte van scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing. Het verschil is jaarlijks soms meer dan 3700 euro. Zo laat onderzoek zien van online-opleidingsinstituut Laudius naar de in cao’s vastgestelde scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing.

Lees het artikel

Vijf fouten tijdens gesprekken

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 juli 2021 313

Emoties zoals stress, angst, woede kunnen er tijdens een lastig gesprek gemakkelijk toe leiden dat je iets verkeerd zegt. Je kunt dat beter voorkomen. Het kan bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek verstoren, wat beide gesprekspartners kan benadelen.

Lees het artikel

Werkervaring belangrijker dan diploma

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 14 juli 2021 324

Competenties

Meer dan een derde van de managers (37 procent) meent dat het bij leidinggeven meer gaat om soft skills dan om inhoud. Zo laat de ManagementScore van opleidingsinstituut ISBW zien, een representatief onderzoek onder ruim 500 Nederlandse managers. Daarnaast vindt twee op de drie managers (67 procent) werkervaring voor een leidinggevende functie belangrijker dan een diploma.

Lees het artikel

Optimaal functioneren

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 28 juni 2021 585

Zelfs de meest gemotiveerde werknemers kunnen niet optimaal presteren zonder steun van hun organisatie en leidinggevenden. Je kunt als organisatie dan ook veel doen om medewerkers het maximale uit zichzelf te laten halen.

Lees het artikel

Investeren in persoonlijke ontwikkeling

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 14 juni 2021 338

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven (58 procent) laat persoonlijke groei, waaronder het bijschaven van vaardigheden, volledig over aan de werknemer. Zo laat onderzoek zien van Lepaya en Panelwizard onder 1057 HR-professionals. Het uitgangspunt van ‘een leven lang leren’ komt daarmee niet echt terug in de praktijk.

Lees het artikel

Personeelsbeleid leidinggevenden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 25 mei 2021 357

FeedbackOntwikkelingPersoonlijk Ontwikkelplan

Bij het falen van een leidinggevende vallen nog wel eens de termen egocentrisch, onbetrouwbaar of wispelturig. De gedachte is vaak dat dergelijke persoonlijkheidskenmerken veel invloed hebben bij dat falen. Recent onderzoek laat echter zien dat organisaties zelf veel kunnen doen om leidinggevenden succesvol te laten functioneren.

Lees het artikel

Vier manieren van feedback geven

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 11 mei 2021 547

360 feedbackContinue feedbackFeedback

Je hebt je vast wel eens afgevraagd hoe je het beste feedback kon geven aan een collega. Het mag de verhoudingen niet verslechteren en tegelijk wil je wel je punt maken. Daarnaast is ook het ontvangen van feedback zonder het persoonlijk op te vatten een aandachtspunt. Hoe pak je de feedback het beste aan?

Lees het artikel