Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Geef medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid in de gesprekscyclus

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 27 maart 2018 2031

BeoordelenBeoordelingsgesprekGesprekscyclus

Het beoordelingsgesprek draagt bij aan een goede employee experience als het zich richt op iemands talenten. Het ophalen van feedback door medewerker en leidinggevende kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit stelt Jacco van den Berg, auteur van het boek Het Nieuwe Beoordelen.

Lees het artikel

Digitaal beoordelen – beter voor het milieu!

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 21 augustus 2017 2105

BeoordelenEindbeoordelingFunctioneringsgesprekGespreksdossierHR

Het papierverbruik van bedrijven nam de afgelopen drie jaar sterk af. Het lijkt er daarmee op dat het digitale werken nu echt doorbreekt. Aanzienlijke besparingen op printkosten zijn mogelijk, zo blijkt uit het nationale printer-onderzoek van OKI Systems onder meer dan 300 mkb-bedrijven.

Lees het artikel

Pensioen standaard onderdeel beoordelingsgesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 12 januari 2017 2761

BeoordelenBeoordelingscyclusBeoordelingsgesprekPensioen

Werkgevers houden te weinig rekening met de zorgplichtrisico’s bij de communicatie met werknemers over hun pensioen. Dit schrijft Fleur Rieter, directeur pensioenen bij a.s.r. Ze is er voorstander om het pensioen een vast onderdeel uit te laten maken van het beoordelingsgesprek. Dit vergroot het pensioenbewustzijn en daarmee voldoen werkgevers aan hun zorgplicht.

Lees het artikel

Zeven tips om medewerkers te motiveren

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 23 december 2016 4162

BeoordelenDoelstellingenFunctionerenLeidinggevende

Een goede werksfeer heeft veel invloed op de prestaties in een organisatie. Gemotiveerde medewerkers presteren vaak goed. Het is dus belangrijk om deze mensen aan boord te houden. Managers spelen hierin een hele belangrijke rol. We geven je daarom zeven tips om je medewerkers gemotiveerd te houden.

Lees het artikel

Het binden, boeien en beoordelen van generatie Y

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 26 oktober 2016 4588

BeoordelenGeneratie YOntwikkeling

Wil je als werkgever aantrekkelijk zijn voor generatie Y, dan moet je met meer komen dan af en toe een workshop of cursus. Voor het binden van deze tussen 1980 en 2001 geboren ‘millennials’ is het belangrijk dat je gericht en actief bijdraagt aan hun ontwikkeling. Dit stelt Profile Dynamics in haar whitepaper ‘Zo bindt en boeit u generatie Y’.

Lees het artikel

Beoordelingsgesprek wordt het hallelujagesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 30 september 2015 2395

BeoordelenBeoordelingsgesprekEindbeoordeling

De overgrote meerderheid van de Human Resourcemanagers twijfelt aan het nut van beoordelingsgesprekken, aldus de Volkskrant op 29 september 2015. Er wordt gepleit voor het afschaffen van het jaarlijkse gesprek, aangezien een indrukwekkend aantal Amerikaanse bedrijven dat ook al heeft gedaan. Ik maak er persoonlijk een slechte uitvoering door de leidinggevenden uit op, inclusief het ontbreken van een moderne omgeving voor de vastlegging.

Lees het artikel

Hoe objectief beoordeel jij je medewerkers?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 17 december 2013 3194

BeoordelenLeidinggevendeObjectief

Om maar eens met de deur in huis te vallen: hoe objectief zijn de beoordelingen die je aan je medewerkers geeft? Zo tegen het einde van het jaar maken veel organisaties zich op voor de jaarlijkse beoordelingsronde, maar hoe eerlijk verloopt dat proces eigenlijk? Leer de horn- en halo-effecten herkennen. Dat helpt bij de onderbouwing van je oordeel.

Lees het artikel

Het functioneringsgesprek is dood

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 7 december 2012 6506

BeoordelenFunctionerenFunctioneringsgesprek

Je staat er misschien niet elke dag bij stil als medewerker of leidinggevende, maar er is een tijd geweest dat er helemaal geen functioneringsgesprekken werden gevoerd met medewerkers. Pas eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd deze dialoog over het functioneren van de medewerker gemeengoed. Volgens mij is de tijd nu gekomen om afscheid te nemen van dat woord.

Lees het artikel