De inhoud van het beoordelingsgesprek

Het laatste verplichte gesprek is het beoordelingsgesprek. In dit gesprek kijkt u als leidinggevende samen met de medewerker terug op de afgelopen periode. U geeft aan of u tevreden bent over het functioneren van de medewerker.

Tevens geeft u door middel van een driepuntsschaal aan wat de resultaten zijn met betrekking tot eerder gemaakte afspraken over persoonlijke ontwikkeling en te behalen doelstellingen.

De opbouw van het beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek heeft dezelfde opbouw als het doelstellingengesprek. Aangezien het doelstellingengesprek zelf is samen te stellen, kan de inhoud hiervan variëren. Standaard is de opbouw als volgt:

  1. Resultaatdoelstellingen
  2. Persoonlijke ontwikkelpunten
  3. Acties
  4. Eindbeoordeling
  5. Opmerkingen

Het nut van een beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek laat de leidinggevende en medewerker zien welke doelstellingen er gehaald zijn en welke niet. Aan de hand van deze punten wordt aangegeven hoe goed de medewerker scoort en kan daar een waardering aan worden gekoppeld. Leidinggevende en medewerker kunnen aan de hand van deze vastgestelde gebeurtenissen samen bepalen hoe ze het volgende traject in gaan. Als een gesprekscyclus wordt aangevuld met een competentieprofiel wordt de beoordeling nóg beter. Zorg wel dat elke medewerker een passend competentieprofiel heeft.

Beoordelen van functioneren in het beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprek online!

Ben je op zoek naar een app om digitaal aan de slag te gaan met je HR processen? De Digitale Gesprekscyclus is HR-software waarmee je op transparante wijze gesprekken in de cloud vastlegt. Download de brochure of vraag een online demonstratie aan.

Download brochure Gratis demo aanvragen