HRM-software voor de flexbranche

Om in de flexbranche succesvol te zijn, moet je organisatie zelf ook flexibel zijn. De snelheid van handelen ligt hoog en de marges zijn flinterdun. Toch wil je je personeelszaken naar een hoger niveau tillen. Een HR-applicatie waarin het functioneren van je (gedetacheerde) medewerkers vastgelegd en gestuurd wordt, is daarvoor een uitkomst.

De Digitale Gesprekscyclus is populair in de flexmarkt. Zo mogen we onder meer reïntegratiediensten, HR-adviesbureau's, detacheerders en uitzendbureau's tot onze klanten rekenen. Dat is best logisch, want onze HRM-software is flexibel en daarom volledig in te richten naar de bedrijfsprocessen die binnen de flexbranche zo belangrijk zijn. Omdat we zelf uit de sector komen én daarbinnen al klanten bedienen, weten we veel over vakbekwaamheidseisen, competentieprofielen en andere cao-gerelateerde behoeften en vereisten. De meeste kennis en informatie stellen we gratis beschikbaar.

Speciaal voor HR-professionals

FNV Flex

Volgens de cao

De software helpt je te voldoen aan de eisen aan goed werkgeverschap, sluit aan bij de cao voor uitzendkrachten en maakt naleving van de Wet werk en zekerheid een stuk makkelijker.

Belastingdienst

Modelovereenkomst

Met de Wet DBA wordt de VAR vervangen. In het dossier van iedere medewerker is plek voor meerdere modelovereenkomsten. Dat is prettig bij een eventuele controle van de Belastingdienst.

De Digitale Gesprekscyclus

Competenties

We hebben al competentieprofielen ontwikkeld voor veelvoorkomende functies in de uitzendsector. Die stellen we op verzoek kosteloos ter beschikking, zodat je ze direct kunt gebruiken.

UWV

Dossieropbouw

Je bouwt van iedere medewerker een personeelsdossier op. Dat kan van pas komen in een ontslagprocedure. Een sluitend dossier zorgt vaak voor een sneller oordeel door het UWV of de kantonrechter.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van HR-software binnen de flexbranche?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Nuttige functies voor jouw branche

Werken met een goed ingerichte gesprekscyclus verbetert de prestaties van medewerkers. Onze software verlicht het administratieve werk van leidinggevenden. Daarnaast krijgt een directie meer inzicht en controle. Hieronder tref je een aantal functies aan waar HR-adviseurs en detacheerders zeker blij van worden.

De opbouw van gespreksformulieren Gespreksformulieren Gespreksformulieren

Een gesprekscyclus bestaat uit één of meerdere opeenvolgende gesprekken die in een vooraf bepaalde tijdsperiode gevoerd worden. Digitale gespreksformulieren vormen daarvoor de leidraad. Het aantal, het type en de inhoud van die gesprekken stem je af op je eigen systematiek voor observeren, ontwikkelen of beoordelen. Zodoende kun je ze volledig aan laten sluiten bij de doelen van je organisatie, afdeling of team.

Competenties en competentieprofielen Competenties Competenties

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid waarover iemand beschikt. Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Competenties en competentieprofielen kunnen je helpen om te meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie. Competentiegericht werken wordt in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Je kunt onze competentieprofielen gebruiken, maar ook je eigen profielen invoeren.

360 graden feedback 360 graden feedback 360 graden feedback

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. Je verzamelt collegiale feedback via 360° feedback. Indien je gebruik maakt van competentieprofielen, kun je kiezen welke collega's er mogen worden uitgenodigd. Ook de schaalverdeling van de beoordeling bepaal je zelf. Door een handige indeling en kleurenweergave zie je in één oogopslag wie wat heeft ingevuld en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

Analyse met stuurinformatie Analyse Analyse

Als je onze software gebruikt, wordt er automatisch stuurinformatie opgebouwd en gerapporteerd in het onderdeel analyse. Hierdoor beschik je real time over de vorderingen van afzonderlijke organisatiedelen of combinaties daarvan. Wie hebben er een POP? Hoeveel doelstellingen zijn er dit jaar behaald? Op welke competenties moeten we meer aandacht leggen? Het zijn vragen die je straks eenvoudig beantwoordt.

Nederlands of Engelstalig Meertaligheid De gesprekscyclus in het Nederlands of Engels

De Digitale Gesprekscyclus is voor alsnog in twee talen beschikbaar. Je kunt ervoor kiezen om de voorkeurstaal in te stellen in het Nederlands of in het Engels. Het is ook mogelijk om geen keuze te maken. In dat geval kan iedere medewerker dit zelf doen. Vooral voor organisaties met buitenlandse vestigingen of met veel niet Nederlands sprekend personeel in dienst is dit een welkome aanvulling.

Koppelingen met andere systemen Koppelingen Koppeling via onze API

We hebben een API ontwikkeld waarmee het mogelijk is om koppelingen te maken met software van onze partners. Hierdoor wordt het beheer van medewerkers aanzienlijk vereenvoudigd, omdat personele wijzigingen in bijvoorbeeld het administratiepakket niet nogmaals in De Digitale Gesprekscyclus gedaan hoeven te worden.

Voor zowel (middel)grote als kleine organisaties kan het up-to-date houden van medewerkers een behoorlijke klus zijn.

Wil je meer weten over HR-functionaliteit binnen de flexbranche?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.