HRM-software voor het onderwijs

In het kader van een professioneel personeels- en kwaliteitsbeleid werken vrijwel alle scholen met een gesprekscyclus. Daarin wordt het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers periodiek besproken en vastgelegd aan de hand van doelen, voortgang en eindevaluatie (beoordeling). Bovendien maken gevalideerde lesobservatie instrumenten, competentieprofielen, 360° feedback en persoonlijke ontwikkelplannen vaak onderdeel uit van dit proces.

Onze HR-software sluit qua proces en inhoud naadloos aan op de behoeften van het onderwijs met betrekking tot deze bovengenoemde onderwerpen. Dat is niet zo vreemd, want van oorsprong zijn wij een onderwijsadviesbureau. Daar liggen dus onze roots en expertise. We mogen na een kleine tien jaar inmiddels honderden scholen tot onze klanten rekenen.

Functiehuis Primair Onderwijs

Bekijk de video voor een uitleg door De Digitale Gesprekscyclus over het Functiehuis in het Primair Onderwijs en de inzet van de gesprekscyclus en competentieprofielen.


Wil je meer weten over de inzet van De Digitale Gesprekscyclus binnen jouw organisatie?

Bekijk dan de rondleiding van de software speciaal gericht op het onderwijs.

Start rondleiding

Speciaal voor scholen en schoolbesturen

Bekwaamheidsdossier

De Digitale Gesprekscyclus biedt een online bekwaamheidsdossier voor iedere medewerker in je organisatie, waarin alles vastgelegd kan worden met betrekking tot de gesprekscyclus, lesobservaties, beoordelingen, competenties en ontwikkeling.

Lees verder »

Observatie-instrument

Veel schoolbesturen werken met een beproefd observatie-instrument om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van hun (startende) leraren.

Lees verder »

Competentieprofielen

Iemand is competent als hij of zij gedrag vertoont dat goed past bij de gegeven situatie én blijk geeft dit in gelijkwaardige situaties ook te kunnen. Een competentie is de vaardigheid om een handeling bekwaam uit te voeren.

Lees verder »

Bestuurlijke zelfevaluatie

Vanaf augustus 2017 vormt eigen verantwoordelijkheid van besturen het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht van de onderwijsinspectie. Analysemogelijkheden op bestuursniveau in de Digitale Gesprekscyclus geven het nodige inzicht in onderwijskwaliteit en personeelsmanagement.

Lees verder »

Wet BIO

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De Digitale Gesprekscyclus zorgt dat je er voldoet aan alle vereisten vanuit deze wet.

Lees verder »

Opbrengstgericht werken

Veel scholen zijn overgestapt op Opbrengstgericht werken. Kort samengevat betekent het dat je systematisch en doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.

Lees verder »

Wil je meer weten over de mogelijkheden van HR-software binnen het onderwijs?

Download brochure Gratis demo aanvragen
PO-Raad

PO-Raad

De PO-Raad behartigt de belangen van de scholen en besturen in het PO. Bijvoorbeeld door beleid en richtlijnen. Voor wat betreft ‘verwerking van persoonsgegevens’ en ‘beproefde observatie instrumenten’ heeft dit beleid raakvlakken met de Digitale Gesprekscyclus.

Meer...

CAO Primair Onderwijs

In de cao staan allerlei afspraken met betrekking tot ontwikkeling, lesobservaties en de gesprekscyclus op de school. Door te werken met de Digitale Gesprekscyclus verzeker je jezelf als onderwijsinstelling dat je al deze onderwerpen kwalitatief goed hebt ingevuld.

Meer...

Convenant Privacy

PO-Raad en VO-raad sloten in 2015 een Convenant privacy met aanbieders van digitale systemen. In dit convenant staan afspraken over veilige gegevensverwerking, inclusief een bijbehorend Model Bewerkersovereenkomst. De Digitale Gesprekscyclus voldoet aan de inhoud van deze overeenkomst.

Meer...

Herijkte bekwaamheidseisen

De Onderwijscoöperatie heeft een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen voor leraren te herijken. Deze nieuwe eisen treden per 1 augustus 2017 in werking. In de Digitale Gesprekscyclus zijn ze één op één terug te vinden en te gebruiken als uitgangspunt voor ontwikkeling of beoordeling.

Meer...

Peer review

Voor het geven van goed onderwijs is het belangrijk regelmatig stil te staan bij je eigen handelen als leraar. Het is prettig als een collega je hierbij kan helpen. Samen het gesprek aangaan is een goede manier van reflecteren op de lespraktijk.

Meer...

Vóór en dóór onderwijs professionals

De Digitale Gesprekscyclus is specifiek ontwikkeld vóór en dóór inhoudelijke professionals in het onderwijs. Daarmee onderscheidt de applicatie zich in volledigheid, mogelijkheden en gebruiksgemak van applicaties die dat deel van het proces er als module slechts ‘bij doen’ of van algemene HRM applicaties.

Meer...
Onderwijs Coöperatie

Professionele ontwikkeling

De onderwijswerkgever stelt een bedrag en uren beschikbaar. Vooraf worden afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de scholing. De werknemer legt achteraf verantwoording af. Uiteraard faciliteert de Digitale Gesprekscyclus dit proces.

Meer...

Duurzame inzetbaarheid

In het onderwijs voeren werkgever en werknemer jaarlijks overleg over de besteding van uren voor duurzame inzetbaarheid. Uiteraard is op de gespreksformulieren die men gebruikt in het onderwijs in De Digitale Gesprekscyclus daar rekening mee gehouden.

Meer...

Ervaringen van klanten uit het onderwijs

We hebben enkele klanten uit het onderwijs gevraagd naar hun ervaringen met onze HR-software. Zo krijg je een aardig beeld van hoe scholen, schoolbesturen en opleidingsinstituten onze HR-applicatie gebruiken en hoe ze over ons denken.

Hilbert de Vries
Hilbert de Vries
Bestuurder
5

De belangrijkste pluspunten vind ik dat de applicatie heel toegankelijk, zeer gebruiksvriendelijk en erg overzichtelijk is. Er zijn geen uitgebreide cursussen nodig om ermee te kunnen werken. Daarbij is De Digitale Gesprekscyclus heel compleet. Het is erg fijn dat ik als bestuurder online kan zien of men zich aan de afspraken houdt.

Stap je ook over naar het meestgebruikte HR-systeem voor de gesprekscyclus binnen het onderwijs?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.