HRM-software voor het onderwijs

In het kader van een professioneel personeels- en kwaliteitsbeleid werken vrijwel alle scholen met een gesprekscyclus. Daarin wordt het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers periodiek besproken en vastgelegd aan de hand van doelen, voortgang en eindevaluatie (beoordeling). Bovendien maken gevalideerde lesobservatie instrumenten, competentieprofielen, 360° feedback en persoonlijke ontwikkelplannen vaak onderdeel uit van dit proces.

Onze HR-software sluit qua proces en inhoud naadloos aan op de behoeften van het onderwijs met betrekking tot deze bovengenoemde onderwerpen. Dat is niet zo vreemd, want van oorsprong zijn wij een onderwijsadviesbureau. Daar liggen dus onze roots en expertise. We mogen na een kleine tien jaar inmiddels honderden scholen tot onze klanten rekenen.

Functiehuis Primair Onderwijs

Bekijk de video voor een uitleg door De Digitale Gesprekscyclus over het Functiehuis in het Primair Onderwijs en de inzet van de gesprekscyclus en competentieprofielen.


Wil je meer weten over de inzet van De Digitale Gesprekscyclus binnen jouw organisatie?

Bekijk dan de rondleiding van de software speciaal gericht op het onderwijs.

Start rondleiding

Speciaal voor scholen en schoolbesturen

Bekwaamheidsdossier

De Digitale Gesprekscyclus biedt een online bekwaamheidsdossier voor iedere medewerker in je organisatie, waarin alles vastgelegd kan worden met betrekking tot de gesprekscyclus, lesobservaties, beoordelingen, competenties en ontwikkeling.

Lees verder »

Observatie-instrument

Veel schoolbesturen werken met een beproefd observatie-instrument om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van hun (startende) leraren.

Lees verder »

Competentieprofielen

Iemand is competent als hij of zij gedrag vertoont dat goed past bij de gegeven situatie én blijk geeft dit in gelijkwaardige situaties ook te kunnen. Een competentie is de vaardigheid om een handeling bekwaam uit te voeren.

Lees verder »

Bestuurlijke zelfevaluatie

Vanaf augustus 2017 vormt eigen verantwoordelijkheid van besturen het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht van de onderwijsinspectie. Analysemogelijkheden op bestuursniveau in de Digitale Gesprekscyclus geven het nodige inzicht in onderwijskwaliteit en personeelsmanagement.

Lees verder »

Wet BIO

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De Digitale Gesprekscyclus zorgt dat je er voldoet aan alle vereisten vanuit deze wet.

Lees verder »

Opbrengstgericht werken

Veel scholen zijn overgestapt op Opbrengstgericht werken. Kort samengevat betekent het dat je systematisch en doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.

Lees verder »

Wil je meer weten over de mogelijkheden van HR-software binnen het onderwijs?

Download brochure Gratis demo aanvragen
PO-Raad

PO-Raad

De PO-Raad behartigt de belangen van de scholen en besturen in het PO. Bijvoorbeeld door beleid en richtlijnen. Voor wat betreft ‘verwerking van persoonsgegevens’ en ‘beproefde observatie instrumenten’ heeft dit beleid raakvlakken met de Digitale Gesprekscyclus.

Meer...

CAO Primair Onderwijs

In de cao staan allerlei afspraken met betrekking tot ontwikkeling, lesobservaties en de gesprekscyclus op de school. Door te werken met de Digitale Gesprekscyclus verzeker je jezelf als onderwijsinstelling dat je al deze onderwerpen kwalitatief goed hebt ingevuld.

Meer...

Convenant Privacy

PO-Raad en VO-raad sloten in 2015 een Convenant privacy met aanbieders van digitale systemen. In dit convenant staan afspraken over veilige gegevensverwerking, inclusief een bijbehorend Model Bewerkersovereenkomst. De Digitale Gesprekscyclus voldoet aan de inhoud van deze overeenkomst.

Meer...

Herijkte bekwaamheidseisen

De Onderwijscoöperatie heeft een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen voor leraren te herijken. Deze nieuwe eisen treden per 1 augustus 2017 in werking. In de Digitale Gesprekscyclus zijn ze één op één terug te vinden en te gebruiken als uitgangspunt voor ontwikkeling of beoordeling.

Meer...

Peer review

Voor het geven van goed onderwijs is het belangrijk regelmatig stil te staan bij je eigen handelen als leraar. Het is prettig als een collega je hierbij kan helpen. Samen het gesprek aangaan is een goede manier van reflecteren op de lespraktijk.

Meer...

Vóór en dóór onderwijs professionals

De Digitale Gesprekscyclus is specifiek ontwikkeld vóór en dóór inhoudelijke professionals in het onderwijs. Daarmee onderscheidt de applicatie zich in volledigheid, mogelijkheden en gebruiksgemak van applicaties die dat deel van het proces er als module slechts ‘bij doen’ of van algemene HRM applicaties.

Meer...
Onderwijs Coöperatie

Professionele ontwikkeling

De onderwijswerkgever stelt een bedrag en uren beschikbaar. Vooraf worden afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de scholing. De werknemer legt achteraf verantwoording af. Uiteraard faciliteert de Digitale Gesprekscyclus dit proces.

Meer...

Duurzame inzetbaarheid

In het onderwijs voeren werkgever en werknemer jaarlijks overleg over de besteding van uren voor duurzame inzetbaarheid. Uiteraard is op de gespreksformulieren die men gebruikt in het onderwijs in De Digitale Gesprekscyclus daar rekening mee gehouden.

Meer...

Ervaringen van klanten uit het onderwijs
We hebben enkele klanten uit het onderwijs gevraagd naar hun ervaringen met onze HR-software. Zo krijg je een aardig beeld van hoe scholen, schoolbesturen en opleidingsinstituten onze HR-applicatie gebruiken en hoe ze over ons denken.

Hilbert de Vries
Hilbert de Vries
Bestuurder
5

De belangrijkste pluspunten vind ik dat de applicatie heel toegankelijk, zeer gebruiksvriendelijk en erg overzichtelijk is. Er zijn geen uitgebreide cursussen nodig om ermee te kunnen werken. Daarbij is De Digitale Gesprekscyclus heel compleet. Het is erg fijn dat ik als bestuurder online kan zien of men zich aan de afspraken houdt.

Alma Pereboom
Beleidsmedewerker P&O
5

De Digitale Gesprekscyclus is erg gemakkelijk in gebruik, in één oogopslag zie je wat de bedoeling is. Daarbij is het systeem heel compleet en zijn er heel veel actuele competentieprofielen beschikbaar. Ook is de ondersteuning door middel van het supportcentrum erg fijn. Je kunt de meeste antwoorden op je vragen daar direct vinden.

Johan Bond, schoolleider 't Kofschip
Johan Bond
Schoolleider
5

Mijn leerkrachten vinden het transparant en overzichtelijk. Ze vinden het fijn dat ze herinneringen krijgen van hun gesprekken. Twee andere scholen binnen ons bestuur gebruiken het nu ook. De kosten wegen zeker op tegen het gebruik en dat is voor een onderwijsinstelling altijd een afweging.

Tseard Fabriek
Teamleider Voortgezet Speciaal Onderwijs
5

Binnen De Digitale Gesprekscyclus wordt mogelijk gemaakt dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook is het cyclisch werken heel belangrijk. Wat fijn is, is dat afspraken automatisch in de agenda’s worden gezet en dat er uitnodigingen worden verzonden voor vervolgacties.

Stap je ook over naar het meestgebruikte HR-systeem voor de gesprekscyclus binnen het onderwijs?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Handige functies van onze HR-software
Werken met een goed ingerichte gesprekscyclus verbetert de prestaties van medewerkers. Onze software verlicht het administratieve werk van leidinggevenden en HR-managers. Daarnaast krijgen bestuurders meer inzicht en controle door de uitgebreide analyse mogelijkheden.

De opbouw van gespreksformulieren
Gespreksformulieren
De opbouw van personele gespreksformulieren

Een gesprekscyclus bestaat uit één of meerdere opeenvolgende gesprekken die in een vooraf bepaalde tijdsperiode gevoerd worden. Digitale gespreksformulieren vormen daarvoor de leidraad. Het aantal, het type en de inhoud van die gesprekken stem je af op je eigen systematiek voor observeren, ontwikkelen of beoordelen. Zodoende kun je ze volledig aan laten sluiten bij de doelen van je organisatie, afdeling of team.

Competenties en functieprofielen
Competenties
Werken met competenties en functieprofielen

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid waarover iemand beschikt. Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Competenties en competentieprofielen kunnen je helpen om te meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie. Competentiegericht werken wordt in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Je kunt onze competentieprofielen gebruiken, maar ook je eigen profielen invoeren.

360°-feedback van collega's
360°-feedback
Laat collega's spreken met 360°-feedback

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. Je verzamelt collegiale feedback via 360°-feedback. Indien je gebruik maakt van competentieprofielen, kun je kiezen welke collega's er mogen worden uitgenodigd. Ook de schaalverdeling van de beoordeling bepaal je zelf. Door een handige indeling en kleurenweergave zie je in één oogopslag wie wat heeft ingevuld en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
Persoonlijk ontwikkelplan
Ruimte voor het persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Veel organisaties gebruiken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin op individueel niveau ontwikkelpunten worden uitgeschreven. Daarom is er in onze HR-applicatie ruimte om je eigen POP-formulieren te uploaden in de digitale personeelsdossiers. Deze planmatige manier helpt een medewerker om te helpen bepalen op welke gebieden hij/zij zich (verder) wil ontwikkelen en hoe die dat het beste kan aanpakken.

Analyse met stuurinformatie
Analyse
Analyseer en stuur bij m.b.v. rapportages

Als je onze software gebruikt, wordt er automatisch stuurinformatie opgebouwd en gerapporteerd in het onderdeel analyse. Hierdoor beschik je real time over de vorderingen van afzonderlijke organisatiedelen of combinaties daarvan. Wie hebben er een POP? Hoeveel doelstellingen zijn er dit jaar behaald? Op welke competenties moeten we meer aandacht leggen? Het zijn vragen die je straks eenvoudig beantwoordt.

We bieden gratis support
Support
Gratis support via e-mail, telefoon en kennisbank

Je kunt 24/7 terecht op ons supportcentrum. Dit is een online kennisbank met uitleg over de werking van de software. Je vindt er ook tips om meer uit de gesprekscyclus en je medewerkers te halen. De artikelen worden ondersteund door afbeeldingen en video's. Kom je er zelf niet uit of heeft iets spoed? Dan staat ons supportteam klaar om je gratis verder te helpen per e-mail of telefoon. Je kunt ons ook via social media bereiken.

Wil je meer weten over de functionaliteit van de Digitale Gesprekscyclus?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Belangrijke voordelen op een rij
We hebben onze klanten uit het onderwijs gevraagd om de belangrijkste voordelen van De Digitale Gesprekscyclus op te sommen. Onderstaand overzicht is daar het resultaat daarvan. We hopen dat ze overtuigen!

Betere prestaties van medewerkers
Prestatieverbetering
Laat je medewerkers tot 40% beter presteren

Automatische herinneringen
Herinneringen
Automatische herinneringen aan afspraken

De opbouw van een sluitend dossier
Dossieropbouw
De opbouw van een sluitend personeelsdossier

Houd je aan de CAO en de wet
Volgens de wet
Voldoet aan de wettelijke eisen

Bespaar tijd en geld
Tijdsbesparing
Bespaar tijd en geld met e-HRM gesprekken

Sturing van het HRM-proces
Sturing van proces
Zorgt voor sturing van het HR-proces

Inhoudelijke managementinformatie
Managementinformatie
Realtime stuurinformatie in een dashboard

Een moderne personeelsafdeling
Modern
Roept papieren gespreksdossiers een halt toe

Veilig gehost in de cloud
Cloudhosting
Je data wordt veilig opgeslagen in de cloud

Integraties met andere software
Integraties
Integraties met andere software

Ondersteuning door experts
Ondersteuning
Toegang tot professionele ondersteuning

Ontdek de software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! We presenteren de mogelijkheden van de software graag persoonlijk via schermdeling of via een online video. Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.