HRM-software voor de overheid

Als je in de publieke sector werkt, heb je ongetwijfeld te maken gehad met Het Nieuwe Werken, bezuinigingsrondes, meer werk met minder mensen en een gebrek aan stuurgegevens. Welk effect heeft dat op je personeelszaken? Blijft de kwaliteit op peil? Een HR-applicatie waarin het functioneren van je medewerkers vastgelegd en gestuurd wordt, is daarvoor een uitkomst.

De Digitale Gesprekscyclus wordt ook binnen de overheid gebruikt. Zo mogen we onder meer omgevingsdiensten, gemeenten en beroepsverenigingen tot onze klanten rekenen. Onze HRM-software is flexibel en daarom volledig in te richten naar de processen die in de (semi-)overheid van belang zijn. Omdat we de publieke sector goed kennen, weten we al veel over de arbeidsverhoudingen, veelvoorkomende functies, competentieprofielen, behoeften en cao-gerelateerde vereisten. De meeste kennis en informatie stellen we gratis beschikbaar.

Speciaal voor overheidsinstellingen

Wetgeving

Onze HR-software voldoet aan de eisen omtrent goed werkgeverschap én de eisen die veel cao's stellen omtrent duurzame inzetbaarheid en het beoordelen van ambtenaren (vaak P-schouw genoemd).

Competenties

We hebben al competentieprofielen ontwikkeld voor veel functies in de publieke sector. Die stellen we kosteloos ter beschikking, zodat je ze direct kunt gebruiken in functioneringsgesprekken.

Ontwikkeling

Het functioneren van individuele medewerkers wordt inzichtelijk. Dat biedt volop perspectief voor de ontwikkeling van talent. Het wordt makkelijker om objectief te kunnen belonen naar prestaties.

Dossieropbouw

Je bouwt van iedere ambtenaar een personeelsdossier op. Dat kan van pas komen in een ontslagprocedure. Een sluitend dossier zorgt vaak voor een sneller oordeel door het UWV of de kantonrechter.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van HR-software binnen de overheid?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Nuttige functies voor overheden

Werken met een goed ingerichte gesprekscyclus verbetert de prestaties van medewerkers. Onze software verlicht het administratieve werk van leidinggevenden en HR-managers. Daarnaast krijgt een directie meer inzicht en controle. Hieronder tref je een aantal functies aan waar overheidsinstellingen zeker blij van worden.

Een gesprekscyclus bestaat uit één of meerdere opeenvolgende gesprekken die in een vooraf bepaalde tijdsperiode gevoerd worden. Digitale gespreksformulieren vormen daarvoor de leidraad. Het aantal, het type en de inhoud van die gesprekken stem je af op je eigen systematiek voor observeren, ontwikkelen of beoordelen. Zodoende kun je ze volledig aan laten sluiten bij de doelen van je organisatie, afdeling of team.

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid waarover iemand beschikt. Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Competenties en competentieprofielen kunnen je helpen om te meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie. Competentiegericht werken wordt in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Je kunt onze competentieprofielen gebruiken, maar ook je eigen profielen invoeren.

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. Je verzamelt collegiale feedback via 360° feedback. Indien je gebruik maakt van competentieprofielen, kun je kiezen welke collega's er mogen worden uitgenodigd. Ook de schaalverdeling van de beoordeling bepaal je zelf. Door een handige indeling en kleurenweergave zie je in één oogopslag wie wat heeft ingevuld en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

Veel organisaties gebruiken een persoonlijk ontwikkelplan (POP) waarin op individueel niveau ontwikkelpunten worden uitgeschreven. Daarom is er in onze HR-applicatie ruimte om je eigen POP-formulieren te uploaden in de digitale personeelsdossiers. Deze planmatige manier helpt een medewerker om te helpen bepalen op welke gebieden hij/zij zich (verder) wil ontwikkelen en hoe die dat het beste kan aanpakken.

Als je onze software gebruikt, wordt er automatisch stuurinformatie opgebouwd en gerapporteerd in het onderdeel analyse. Hierdoor beschik je real time over de vorderingen van afzonderlijke organisatiedelen of combinaties daarvan. Wie hebben er een POP? Hoeveel doelstellingen zijn er dit jaar behaald? Op welke competenties moeten we meer aandacht leggen? Het zijn vragen die je straks eenvoudig beantwoordt.

Wil je meer over weten of HR-functionaliteit binnen de overheid?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Klanten uit de publieke sector

We zijn op dit moment interviews aan het inplannen met klanten uit de overheid, om te vragen naar hun ervaringen met ons HR-systeem. Zodra die er zijn, plaatsen we ze hier. Dan krijg je een beter beeld van hoe omgevingsdiensten, gemeenten en beroepsverenigingen over ons denken en hoe ze onze software gebruiken.

Download brochure Gratis demo aanvragen

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.