Zorg & welzijn

Als bestuurder of HR-manager zie je dagelijks de gevolgen van marktwerking in de zorg. Je kunt geen compromissen meer sluiten, want je zorginstelling moet bezuinigen én meer werk doen met minder mensen. Hoe houd je personeelszaken op een kwalitatief hoog niveau? Onze HR-applicatie is een uitkomst als het om functioneren van medewerkers gaat.

De Digitale Gesprekscyclus wordt veel gebruikt binnen de zorg & welzijn. Zo mogen we onder meer verpleeghuizen, jeugdzorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties tot onze klanten rekenen. Dat is ook niet zo vreemd, want onze HRM-software is volledig in te richten naar de bedrijfsprocessen die in de sector zorg & welzijn zo belangrijk zijn. Omdat we al organisaties in je branche bedienen, weten we al veel over de vakbekwaamheidseisen, keurmerken, registraties, competentieprofielen en andere cao-gerelateerde behoeften en vereisten. De meeste kennis en informatie stellen we gratis beschikbaar.

Speciaal voor zorg- en maatschappelijke instellingen

FNV Zorg & Welzijn

Volgens de cao

De software voldoet aan de eisen omtrent goed werkgeverschap én die van de cao zoals opgesteld door FNV Zorg & Welzijn omtrent duurzame inzetbaarheid en het beoordelen van medewerkers.

De Digitale Gesprekscyclus

Competenties

We hebben al competentieprofielen ontwikkeld voor functies die in de branche zorg & welzijn veel voorkomen. Die stellen we op verzoek kosteloos ter beschikking, zodat je ze direct kunt gebruiken.

Keurmerkinstituut

Certificaten

In de zorgsector wordt er in plaats van certificatie soms over accreditatie gesproken. De software biedt een plek waar certificaten, registraties en erkenningen veilig kunnen worden opgeslagen.

UWV

Dossieropbouw

Je bouwt van iedere medewerker een personeelsdossier op. Dat kan van pas komen in een ontslagprocedure. Een sluitend dossier zorgt vaak voor een sneller oordeel door het UWV of de kantonrechter.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van HR-software binnen de zorg & welzijn?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Handige functies voor de zorgsector

Werken met een goed ingerichte gesprekscyclus verbetert de prestaties van medewerkers. Onze software verlicht het administratieve werk van leidinggevenden en HR-managers. Daarnaast krijgt een directie meer inzicht en controle. Hieronder tref je een aantal functies aan waar vooral zorginstellingen blij van worden.

De opbouw van gespreksformulieren Gespreksformulieren Gespreksformulieren

Een gesprekscyclus bestaat uit één of meerdere opeenvolgende gesprekken die in een vooraf bepaalde tijdsperiode gevoerd worden. Digitale gespreksformulieren vormen daarvoor de leidraad. Het aantal, het type en de inhoud van die gesprekken stem je af op je eigen systematiek voor observeren, ontwikkelen of beoordelen. Zodoende kun je ze volledig aan laten sluiten bij de doelen van je organisatie, afdeling of team.

Competenties en competentieprofielen Competenties Competenties

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid waarover iemand beschikt. Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Competenties en competentieprofielen kunnen je helpen om te meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie. Competentiegericht werken wordt in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Je kunt onze competentieprofielen gebruiken, maar ook je eigen profielen invoeren.

360 graden feedback 360 graden feedback 360 graden feedback

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. Je verzamelt collegiale feedback via 360° feedback. Indien je gebruik maakt van competentieprofielen, kun je kiezen welke collega's er mogen worden uitgenodigd. Ook de schaalverdeling van de beoordeling bepaal je zelf. Door een handige indeling en kleurenweergave zie je in één oogopslag wie wat heeft ingevuld en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

Persoonlijk ontwikkelplan Persoonlijk ontwikkelplan Persoonlijk ontwikkelplan

Veel organisaties gebruiken een persoonlijk ontwikkelplan (POP) waarin op individueel niveau ontwikkelpunten worden uitgeschreven. Daarom is er in onze HR-applicatie ruimte om je eigen POP-formulieren te uploaden in de digitale personeelsdossiers. Deze planmatige manier helpt een medewerker om te helpen bepalen op welke gebieden hij/zij zich (verder) wil ontwikkelen en hoe die dat het beste kan aanpakken.

Analyse met stuurinformatie Analyse Analyse

Als je onze software gebruikt, wordt er automatisch stuurinformatie opgebouwd en gerapporteerd in het onderdeel analyse. Hierdoor beschik je real time over de vorderingen van afzonderlijke organisatiedelen of combinaties daarvan. Wie hebben er een POP? Hoeveel doelstellingen zijn er dit jaar behaald? Op welke competenties moeten we meer aandacht leggen? Het zijn vragen die je straks eenvoudig beantwoordt.

Koppelingen met andere systemen Koppelingen Koppeling via onze API

We hebben een API ontwikkeld waarmee het mogelijk is om koppelingen te maken met software van onze partners. Hierdoor wordt het beheer van medewerkers aanzienlijk vereenvoudigd, omdat personele wijzigingen in bijvoorbeeld het administratiepakket niet nogmaals in De Digitale Gesprekscyclus gedaan hoeven te worden.

Voor zowel (middel)grote als kleine organisaties kan het up-to-date houden van medewerkers een behoorlijke klus zijn.

Wil je meer weten over HR-functionaliteit binnen de zorg & welzijn?

Download brochure Gratis demo aanvragen

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.