Checklist functioneringsgesprek

Op deze pagina vind je een handige checklist met aandachtspunten die in een functioneringsgesprek aan bod kunnen komen.

Voorbereiding

 • Is de medewerker tijdig uitgenodigd (14 dagen)?
 • Is de medewerker gevraagd gesprekspunten aan te dragen?
 • Heb je informatie verzameld (bij collega’s navragen)?
 • Heb je zelf gesprekspunten aangedragen?
 • Zijn er nog zaken uit eerdere gesprekken die behandeld moeten worden?
 • Zijn de gesprekspunten vooraf uitgewisseld?
 • Zijn de gesprekspunten voorbereid?
 • Is de telefoon doorgeschakeld?
 • Ben je voldoende op de hoogte van de functieomschrijving van de medewerker?

Begin van het gesprek

 • Is het doel van het functioneringsgesprek duidelijk aangegeven?
 • Is de agenda besproken en akkoord?

Het gesprek

 • Heb je de kwaliteiten van de medewerker benadrukt?
 • Zijn er nog zaken uit eerdere gesprekken die behandeld moeten worden?
 • Heb je de medewerker toelichting gevraagd op zijn punten?
 • Heb je goed geluisterd naar de medewerker?
 • Heb je eigen punten zonder oplossing ingebracht?
 • Heb je de medewerker om oplossingen gevraagd?
 • Heb je concrete afspraken gemaakt en doelen gesteld (SMART)?
 • Is het gesprek samengevat?

Eind van het gesprek

 • Heb je met de medewerker nabesproken hoe het functioneringsgesprek verliep?
 • Zijn alle agendapunten besproken?

De afsluiting

 • Is het verslag gemaakt?
 • Zijn beide visies in het verslag verwoord?
 • Heeft de medewerker voor gezien getekend?
 • Heb je de medewerker kopie gegeven?

Checklist functioneringsgesprek online!

Ben je op zoek naar een app om digitaal aan de slag te gaan met je HR processen? De Digitale Gesprekscyclus is HR-software waarmee je op transparante wijze gesprekken in de cloud vastlegt. Download de brochure of vraag een online demonstratie aan.

Download brochure Gratis demo aanvragen