Het nut van een functioneringsgesprek

Wat is het nut nou eigenlijk van een functioneringsgesprek? In uw team zitten gemotiveerde en hardwerkende mensen die mondig genoeg zijn om aan te geven wat ze bezig houdt en het echt wel laten weten als er iets veranderd moet worden. Of toch niet?

We leggen in dit artikel uit wat de structuur van dit terugkerende HRM-gesprek tussen medewerker en leidinggevende is. Verder benoemen we een aantal argumenten waarmee het nut van het functioneringsgesprek bewezen wordt.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt. Doelen voor deze bespreking kunnen prestatieverbetering, bijsturing, stimulering en ontwikkeling zijn. Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zaken zijn zoals het herkennen en eventueel aanpakken van problemen op de werkvloer (bron: Wikipedia).

De kenmerken van een functioneringsgesprek

In een functioneringsgesprek staat het toekomstig functioneren van de medewerker in de organisatie centraal. Zaken die het functioneren hinderen of kunnen verbeteren komen in dit gesprek aan de orde. Het belangrijkste kenmerk van een functioneringsgesprek is dat het tweerichtingsverkeer is. De medewerker en de leidinggevende kunnen hun mening en wensen naar voren brengen. Het gesprek is gebaseerd op gelijkwaardigheid in de zin van gelijkwaardige gesprekspartners. Zowel de leidinggevende als de medewerker zijn verantwoordelijk voor een inbreng van onderwerpen en goed verloop van het gesprek.