HR Thema's

Lees hier alles over de belangrijkste HR thema's van dit moment.

Als deze thema's spelen (bij de HR afdeling) binnen je organisatie, maar je wilt graag advies over de concrete implementatie in de vorm van een HR proces dat ondersteund wordt door een knap stukje software, neem dan contact op.

Exitgesprek

Een exitgesprek, ook wel vertrek- of afscheidsgesprek genoemd, is een belangrijk onderdeel van het proces van een medewerker die het bedrijf verlaat. Het is een kans om feedback te geven, problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de medewerker zijn of haar vertrek op een positieve manier afsluit.

Gespreksdossier

Soms wil je een medewerker intensiever volgen dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld omdat je ontevreden bent over het functioneren of omdat je een 'high potential' juist extra wilt kunnen belonen. Met De Digitale Gesprekscyclus leg je prestaties (of het ontbreken daarvan) zorgvuldig vast in een (juridisch sluitend) digitaal gespreksdossier.

Goed werkgeverschap

Het gebruik van De Digitale Gesprekscyclus stelt je in staat om het HRM-kernproces in een digitaal personeelsdossier te ontsluiten. Hierdoor voldoe je in één keer aan alle wettelijke eisen die op dit gebied bij 'goed werkgeverschap' horen. Goed werkgeverschap houdt het geven van vertrouwen in en ziet dossiervorming als sluitstuk daarvan.

Het Nieuwe Beoordelen

Op dit moment is er in het vakgebied Personeel & Organisatie veel te doen over ‘Het Nieuwe Beoordelen’. Recentelijk verschenen publicaties over dit thema nemen de stelling daarbij in dat het aloude paradigma van beoordelen aan vernieuwing toe is.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een proces waarbij we bewust werken aan onze groei en verbetering. Het gaat om het leren van nieuwe vaardigheden, het veranderen van gedrag, het aanpakken van persoonlijke uitdagingen en het bereiken van onze doelen. Het is een levenslang proces waar we steeds aan kunnen werken, ongeacht onze leeftijd of situatie.

Feedback geven

Feedback geven is een belangrijk onderdeel van communicatie en een krachtig instrument voor persoonlijke en professionele groei. Het helpt mensen om te weten waar ze staan en waar ze naar toe moeten gaan. Het is echter niet altijd gemakkelijk om te geven en te ontvangen, daarom is het belangrijk om te weten hoe je effectief feedback kunt geven.

Planmatige ontwikkelcyclus

Op dit moment gebruiken de meeste klanten het format van een planmatige gesprekscyclus (plan, do, check, act) als werkwijze voor het voeren van (formele) gesprekken. Bij dit format wordt er eerst een persoonlijk plan opgesteld voor de nabije toekomst door en voor de medewerker tijdens een gesprek.

Het Goede Gesprek

In deze tijd hoor je steeds vaker de term "Het Goede Gesprek" (ook wel de Continue Dialoog genoemd). Hiermee bedoelen we de besprekingen tussen medewerkers en hun leidinggevenden over met name de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Verbeterplan

Een verbeterplan wordt opgesteld zodra een medewerker onvoldoende presteert. Zo wordt geprobeerd het functioneren te verbeteren en/of dossier op te bouwen voor het geval de prestaties onverhoopt niet vooruit gaan. Leidinggevenden en medewerkers zijn gebaat bij een goed duidelijk format om het verbeterplan en de rest van het verbetertraject in vast te leggen.

Artikelen over HR thema's

Nog niet gevonden wat je zocht? Lees dan ons blog waar we al meer dan 10 jaar schrijven over HR thema's gerelateerd aan het voeren van gesprekken met je medewerkers.

Bekijk de artikelen