Een overzicht van onze HRM-software

Onze HRM-software helpt je om de inhoud van personele gesprekken uit de beoordelingscyclus te bepalen en digitaal vast te leggen. Doordat je als manager én medewerker altijd inzicht hebt waar je staat, is er volop perspectief voor talentontwikkeling.

De inhoud van de gesprekscyclus

De kern van onze HRM-software wordt gevormd door een gesprekscyclus. Voor iedere medewerker in je organisatie kan er zo'n cyclus gestart worden. Dit is een individueel dossier waarin persoonsgegevens, gespreksverslagen en bestanden worden opgeslagen. De duur van een gesprekscyclus varieert per organisatie tussen twee weken en één jaar. Je bent vrij om de inhoud en de duur van de gesprekcyclus naar organisatiewens in te richten.

Meer over gesprekscyclus

Continue dialoog

De moderne gesprekscyclus is steeds vaker gebaseerd op een format dat door HR professionals meestal aangeduid wordt met ‘continue dialoog’. Leidinggevenden voeren periodiek een ‘goed gesprek’ met iedere medewerker. Deze gesprekken worden dan ‘ontwikkelgesprek’, ‘jaargesprek‘ of ‘voortgangsgesprek’ genoemd.

Meer over continue-dialoog

360 graden feedback

Gelijkwaardige of directe collega's zien soms meer dan een leidinggevende. Je verzamelt collegiale feedback via 360° feedback. Indien je gebruik maakt van competentieprofielen, kun je kiezen welke collega's er mogen worden uitgenodigd. Ook de schaalverdeling van de beoordeling bepaal je zelf. Door een handige indeling en kleurenweergave zie je in één oogopslag wie wat heeft ingevuld en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

Meer over 360-graden-feedback

Competenties en competentieprofielen

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid waarover iemand beschikt. Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Competenties en competentieprofielen kunnen je helpen om te meten hoe geschikt een medewerker is voor een specifieke taak of functie. Competentiegericht werken wordt in De Digitale Gesprekscyclus volledig ondersteund. Je kunt onze competentieprofielen gebruiken, maar ook je eigen profielen invoeren.

Meer over competenties

Zelfregie

Bij De Digitale Gesprekscyclus is grondig nagedacht over de inhoud en de manier waarop het proces gestuurd kan worden, door zowel leidinggevenden als medewerkers zelf.

Meer over zelfregie

Analyse met stuurinformatie

Als je onze software gebruikt, wordt er automatisch stuurinformatie opgebouwd en gerapporteerd in het onderdeel analyse. Hierdoor beschik je real time over de vorderingen van afzonderlijke organisatiedelen of combinaties daarvan. Wie hebben er een POP? Hoeveel doelstellingen zijn er dit jaar behaald? Op welke competenties moeten we meer aandacht leggen? Het zijn vragen die je straks eenvoudig beantwoordt.

Meer over analyse

Overige functies

De Digitale Gesprekscyclus vertaalt organisatiedoelen naar individuele afspraken en doelstellingen. Het helpt je om de inhoud van de gesprekken uit de beoordelingscyclus te bepalen en digitaal vast te leggen. Zo zijn ze inzichtelijk voor managers én medewerkers. Waar en wanneer je dat wilt. Dat biedt perspectief voor het ontwikkelen van talent. Wat heb jij nodig?

Meer over functies

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure

Heb je advies op maat nodig? Bel ons op 075 - 670 2715.