Referentie van Stichting School Lyndensteyn

School LyndensteynSchool Lyndensteyn maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Haar leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn.

Over Lyndensteyn

School Lyndensteyn wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke graad van autonomie. Na het verlaten van de school zijn hun leerlingen in staat te participeren in een voortdurend veranderende en complexe samenleving. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt vertaald in een onderwijs- (en revalidatie)programma.

De ervaringen van Lyndensteyn

In augustus 2015 interviewden Tseard Fabriek, teamleider Voortgezet Speciaal Onderwijs van Stichting School Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Stichting School Lyndensteyn is gebruiker van De Digitale Gesprekscyclus sinds maart 2011.

Tseard Fabriek
Teamleider Voortgezet Speciaal Onderwijs
5

Binnen De Digitale Gesprekscyclus wordt mogelijk gemaakt dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook is het cyclisch werken heel belangrijk. Wat fijn is, is dat afspraken automatisch in de agenda’s worden gezet en dat er uitnodigingen worden verzonden voor vervolgacties.

Waarom gebruik je De Digitale Gesprekscyclus?

"Mijn voorganger heeft het systeem binnen Stichting School Lyndensteyn geïmplementeerd. Er staat nu een degelijke cyclus in de organisatie waarbinnen de medewerkers zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid hebben."

Hoe zet je de HRM-applicatie in?

"Op dit moment wordt de applicatie alleen ingezet voor de leerkrachten, later komen daar ook de andere medewerkers waaronder de assistenten bij. Wij werken met een cyclus van drie jaar en hebben het tweede jaar inmiddels achter de rug. Op basis van de gesprekken formuleren we de verbeterdoelen voor de medewerkers en de organisatie. Prioriteiten en accenten worden heel duidelijk gemaakt."

Wat vind je belangrijke pluspunten?

"Binnen De Digitale Gesprekscyclus wordt mogelijk gemaakt dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook is het cyclisch werken heel belangrijk. Wat fijn is, is dat afspraken automatisch in de agenda’s worden gezet en dat er uitnodigingen worden verzonden voor vervolgacties."

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt?

"De cyclus zit inmiddels niet alleen bij de leidinggevenden maar ook bij de medewerkers goed tussen de oren, dat is een belangrijke winst. Wij hebben nog geen gebruik gemaakt van de feedback functionaliteit, maar ik ga er vanuit dat ook dit prima werkt. De Digitale Gesprekscyclus is een mooi en prettig instrument. Ik zou het fijn vinden als er in het systeem ook concrete ontwikkelsuggesties voor medewerkers worden gedaan, maar ik heb begrepen dat de Competentie Thermometer daar heel geschikt voor is."

Andere klanten in het onderwijs

Naast Lyndensteyn zijn er nog veel meer organisaties binnen de onderwijssector die De Digitale Gesprekscyclus gebruiken. Hieronder zie je er een aantal.

Ontdek de software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! We presenteren de mogelijkheden van de software graag persoonlijk via schermdeling of via een online video. Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure