Bestuurlijke zelfevaluatie

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs.

De PO-Raad:

Schoolbestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Wij willen graag dat schoolbesturen en scholen daar zelf aan werken, bijvoorbeeld met goede zelfevaluaties. Als de kwaliteitszorg op een school op orde is, kan de inspectie critical friend zijn en op afstand blijven.

Analyse

De Digitale Gesprekscyclus heeft uitgebreide analyse functionaliteit. Hiermee kun je als schoolbestuur zien én verantwoorden of het proces van gesprekken voeren in de organisatie volgens planning verloopt. Dat wordt inzichtelijk gemaakt per school en op bestuursniveau. Daarnaast is ook goed af te lezen hoe het er kwalitatief voorstaat, bijvoorbeeld ten aanzien van de bekwaamheidseisen.

Competentieprofielen

Er kan een analyse worden gemaakt van de ingevulde lesobservaties en competentieprofielen op bestuursniveau en per school. Op die manier is het onderdeel personeelsmanagement van de bestuurlijke zelfevaluatie al direct volledig gevuld en is tevens het fundament gelegd onder de bestuurlijke zelfevaluatie op het gebied van onderwijskwaliteit.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure