Convenant Privacy

PO-Raad en VO-raad sloten in 2015 een Convenant privacy met aanbieders van digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen. In dit convenant hebben zij samen afspraken gemaakt over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan.

Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit is erg belangrijk omdat scholen steeds meer digitale leermiddelen en systemen gebruiken.

Uitbreiding convenant privacy

Het convenant en het model bewerkersovereenkomst zijn in juni 2016 uitgebreid. In de nieuwe versie zijn naast afspraken over leermiddelen ook afspraken opgenomen voor digitale toetsen, school- en leerling-informatie-systemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. Meer informatie over het convenant is te vinden op de website www.privacyconvenant.nl.

Verwerkersovereenkomst

Zoals elders op deze site al te lezen valt, gaat de Digitale Gesprekscyclus heel serieus om met beveiliging en privacy. De applicatie valt niet letterlijk onder het convenant, omdat het geen leerlinggegevens verwerkt.

Toch hebben wij uiteraard goed gekeken naar het convenant privacy van de PO-Raad en kunnen we melden dat onze eigen verwerkersovereenkomst aan alle uitgangspunten van het convenant privacy voldoet. Behalve dan dat onze applicatie gegevens van medewerkers verwerkt en en niet van leerlingen.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure