Duurzame inzetbaarheid

In het onderwijs voeren werkgever en werknemer jaarlijks overleg over de besteding van uren voor duurzame inzetbaarheid. Uiteraard is op de gespreksformulieren die men gebruikt in het onderwijs in De Digitale Gesprekscyclus daar rekening mee gehouden.

In artikel 8A van de cao staan de afspraken rondom duurzame inzetbaarheid vermeld die van kracht zijn sinds oktober 2014. Daarin wordt vermeld dat de werkgever en werknemer jaarlijks overleg voeren over de besteding van de duurzame inzetbaarheidsuren. Onderwerp van gesprek zijn in ieder geval de bestedingsdoelen, het tijdstip waarop de uren worden benut en de wijze waarop verantwoording over de uren wordt afgelegd. De werknemer legt jaarlijks achteraf verantwoording af over de besteding van de uren.

Afspraken over duurzame inzetbaarheid

Uiteraard is op de gespreksformulieren die men gebruikt in het onderwijs in De Digitale Gesprekscyclus daarbij rekening gehouden met de afspraken rondom duurzame inzetbaarheid.

Eerst worden afspraken gemaakt over de bestedingsdoelen van de uren voor duurzame inzetbaarheid. In latere gesprekken keren deze afspraken dan vanzelf terug op de gespreksformulieren en kunnen de medewerker en leidinggevende de tussentijdse voortgang met elkaar evalueren en uiteindelijk achteraf verantwoorden of deze uren inderdaad conform de afspraken zijn benut.

Bestedingsdoelen duurzame inzetbaarheid

Op detailniveau zijn dit overigens de afspraken die gelden conform de cao:

Iedere voltijd werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedings-doelen:

  • Peerreview
  • Studieverlof
  • Coaching
  • Oriëntatie op mobiliteit
  • Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

Aan startende leraren wordt naast de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid een extra budget toegekend van nog eens 40 uur per jaar. Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk van deze werknemers. Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid opgenomen in jaarlijks recht op een extra budget van 130 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure