Gesprekscyclus op maat

Het achterliggende idee van de applicatie is dat met iedere medewerker in de organisatie regelmatig persoonlijke gesprekken worden gevoerd en vastgelegd over het functioneren en ontwikkeling.

Die aandacht is niet alleen een wettelijke verplichting vanuit de cao, maar iets dat iedere professional nodig heeft.

Gesprekscyclus biedt structuur

Van leidinggevenden in het onderwijs die werken met De Digitale Gesprekscyclus krijgen wij onder andere de volgende positieve feedback:

  • Het is fijn dat de applicatie je helpt om volgordelijk de gesprekken uit de cyclus te ordenen. De applicatie brengt daarmee structuur aan in wat je doet.
  • Je kunt een planning maken van gesprekken die overzichtelijk wordt gepresenteerd.
  • Het systeem stuurt handige reminders.
  • De cyclus sluit inhoudelijk naadloos aan bij de verplichtingen uit de onderwijs cao.
  • Het digitaal invullen en laten ondertekenen scheelt veel tijd.

Onderdelen gesprekscyclus

De gesprekken hebben veelal een cyclisch karakter. Ze staan niet los van elkaar. Er worden afspraken gemaakt voor een bepaalde periode, welke tussentijds worden geëvalueerd en uiteindelijk ‘beoordeeld’ in hoeverre de doelen en afspraken zijn gerealiseerd.

De onderwerpen lopen uiteen van doelen, ontwikkeling, competenties, verzuim, samenwerking, lesobservaties, enzovoort.

Zelf instelbaar

Uniek aan de Digitale Gesprekscyclus is dat je de cyclus zelf helemaal op maat kunt instellen. Je bepaalt dus volledig zelf als organisatie:

  • met welke frequentie er gesprekken gevoerd worden
  • hoe deze gesprekken heten
  • welke onderwerpen en vragen aan bod komen in de gesprekken
  • of je gebruik maakt van competentieprofielen en observatie-instrumenten en van welke je dan gebruik wilt maken.

Niet zelf het wiel uitvinden

Uiteraard hebben wij templates voor gespreksformulieren, competentieprofielen en gevalideerde observatie instrumenten voorhanden op basis van de onderwijs cao, zelf ontwikkelde materialen en op basis van voorbeelden van heel veel andere besturen die al jaren klant zijn.

Je ontvangt ook regelmatig updates van ons met betrekking tot deze specifieke onderwijsinhoudelijke elementen in de applicatie. Wij volgen dus alle ontwikkelingen voor je op de voet. Allemaal inbegrepen in de prijs.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure