Herijkte bekwaamheidseisen

In 2012 heeft de Onderwijscoöperatie een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen (de SBL competenties) te herijken. Op verzoek van de minister heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over het voorstel in december 2013. De Onderwijscoöperatie heeft de aanbevelingen van dit advies verwerkt.

Conform de eisen van de Wet BIO heeft de Onderwijscoöperatie naast leraren ook de vertegenwoordigers van bevoegde gezagsorganen en organisaties van ouders van leerlingen betrokken bij het bijwerken van het voorstel. Zo zijn ook de suggesties voor verbetering die de sectorraden op het voorstel gaven, zoveel mogelijk hierin verwerkt. OCW neemt dit voorstel over en werkt momenteel aan de omzetting ervan in wetgeving, zodat de nieuwe bekwaamheidseisen per 1 augustus 2017 in werking kunnen treden.

Herijkte bekwaamheidseisen direct beschikbaar

De nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren zijn één op één overgenomen en te gebruiken in de Digitale Gesprekscyclus, bijvoorbeeld als basis voor ontwikkeling of beoordeling. Uiteraard kun je er ook als school voor kiezen om nog te blijven werken met de bestaande zeven SBL competenties.

De herijkte bekwaamheidseisen zijn als volgt ingedeeld:

  • Pedagogisch Bekwaam, Kennis
  • Pedagogisch Bekwaam, Kunde
  • Vakdidactisch Bekwaam, Kennis
  • Vakdidactisch Bekwaam, Kunde
  • Vakinhoudelijk Bekwaam

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure