Observatie-instrument

Veel schoolbesturen werken met een beproefd observatie-instrument om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van hun (startende) leraren.

De Digitale Gesprekscyclus beschikt over verschillende beproefde kijkwijzers en is zodoende ook opgenomen in de 'Inventarisatie observatie-instrumenten in het PO' van de PO-raad. De kijkwijzers voldoen aan de criteria zoals vermeld in het ‘toetsingskader observatie instrumenten in het primair onderwijs’ zoals opgesteld door het Kohnstamm instituut en gepubliceerd door de PO-raad.

Kijkwijzer als observatie-instrument

De kijkwijzer (ook wel lesobservatie genoemd) is één van de mogelijkheden die de Digitale Gesprekscyclus biedt. Het observeren en invullen gaat aan de hand van een digitale ‘checklist’ met meerkeuze antwoorden. Deze antwoordmogelijkheden bepaalt u zelf.

De betreffende organisatie bepaalt bovendien zelf wie voldoende gekwalificeerd is om lesobservaties te verrichten. Vaak is dat de leidinggevende van de leerkracht, maar het kunnen ook de intern begeleider, coach, collega’s en/of de leerkracht zelf zijn. Iedereen heeft zijn eigen kleurcodering en ruimte om een persoonlijke opmerking bij het invullen te plaatsen.

De observant bepaalt (in overleg met de leerkracht) per afname hoe lang de observatie duurt en welke lesmomenten daar onderdeel van uitmaken om tot een betrouwbaar beeld te kunnen komen. De observant kan tevens bepalen of meerdere bezoeken tezamen op één kijkwijzer worden genoteerd of dat per lesbezoek telkens een nieuwe kijkwijzer wordt aangemaakt. De applicatie kan met behulp van een tablet direct achter in het klaslokaal worden ingevuld tijdens de observatie. Door de aanwezige ‘export naar PDF’ mogelijkheden, kan desgewenst de observatie in eerste instantie op papier plaatsvinden.

Naast het afnemen van individuele kijkwijzers bij leerkrachten kunnen ook totaaloverzichten met resultaten op schoolniveau of bestuursniveau worden opgevraagd.

Beschikbare observatie-instrumenten

De Digitale Gesprekscyclus biedt observatie-instrumenten die gebaseerd zijn op de laatste wijzingen in de onderwijs cao. We vernieuwen deze Kijkwijzers ook telkens als er nieuwe informatie beschikbaar is. Op die manier blijven alle klanten - gratis en automatisch - up-to-date met de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Je kunt ook zelf kijkwijzers toevoegen aan de applicatie en digitaal invullen of de bestaande kijkwijzers aanpassen / aanvullen! Neem voor meer informatie contact op via + 31 (75) 670 2715 of sales@ddgc.nl.

Download de brochure voor het onderwijs

Meer weten over de inzet van de Digitale Gesprekscyclus in het onderwijs? Download onze brochure met meer informatie.

Als je liever direct vrijblijvend met een expert wil spreken over de mogelijkheden, vraag dan een demonstratie aan. We presenteren de mogelijkheden van de software vrijblijvend via internet of bij jou op locatie.

Download hier de brochure