Peer review

Wanneer leraren op regelmatige en gestructureerde wijze het gesprek over hun onderwijspraktijk aangaan, is er sprake van peer review. Dergelijke peer review gesprekken kunnen veel informatie en inzicht bieden en zijn vaak erg leuk. Je hoort en/of ziet originele of verrassende dingen, wellicht doe je nieuwe ideeën en kennis op en je blijft je op een interessante en plezierige manier ontwikkelen, wat uiteindelijk terug te zien is in de lessen.

De meest voorkomende manier van peer review is dat directe collega’s elkaar een spiegel voorhouden. Bij deze vorm van reflectie wordt gebruik gemaakt van lesobservaties: collega’s kijken bij elkaar in de les en geven vervolgens feedback. Het gaat hierbij om wederkerig leren: zowel de observerende als de uitvoerende leraar leert van deze activiteit.

Lessenstudie

Een aanvullende vorm van peer review is Lessenstudie. Hierbij wordt lesbezoek afgewisseld met gezamenlijk voorbereiden van een les. Een derde vorm van peer review is interscolaire visitatie: Bij interscolaire visitatie draait het om het uitwisselen van kennis met externen, dat wil zeggen collega’s van andere scholen die u een spiegel voorhouden. Een groep leraren (en leidinggevenden) gaan bij een (collega-) school op bezoek voor het observeren van enkele lessen en het geven van feedback.

De Digitale Gesprekscyclus ondersteunt al deze vormen van peer review op een laagdrempelige manier in de applicatie. Ook de diverse inhoudelijke observatie instrumenten worden alvast aangeleverd en zijn eventueel op maat aanpasbaar door de klant. De peer review kan dan dus om de inhoud gaan en niet over het instrument.

Effect peer reviews

Onderzoeksbureau Ecorys onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs het effect van peer reviews. De belangrijkste conclusie is dat leraren en schoolleiders een groot aantal opbrengsten zien van peer review, zowel in de schoolcultuur als in de kwaliteit van individuele leraren. ‘Leraren vinden het leuk en leerzaam. Sceptici kunnen door het enthousiasme van anderen over de streep worden getrokken.’ Minister Bussemaker wil dat in 2020 alle scholen gebruik maken van peer review.

Pilot Onderwijscoöperatie

Voor leraren, teams en de school levert peer review veel op bleek uit het onderzoek. Leraren vergroten hun kennis en hun aantal lesmethoden en leermiddelen. Onzekere docenten staan zelfverzekerder voor de klas. Ze reflecteren meer, omdat ze zich bewuster zijn van de kwaliteit en opbrengst van hun onderwijs. Een veelgenoemde opbrengst is dat er een opener cultuur ontstaat op school. Veranderingen kunnen gemakkelijker worden ingevoerd doordat ervaringen worden uitgewisseld. De opbrengst van peer review wordt door leraren vaak hoger aangeslagen dan het inhuren van een extern iemand die een lezing houdt op een studiedag. Zelfs verbeterde eindexamenresultaten worden met peer review in verband gebracht. De Onderwijscoöperatie organiseert een aantal pilots om verder te kijken naar het effect van peer reviews.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure