PO-Raad

De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs.

Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen. De PO-Raad is een gezaghebbende belangenbehartiger.

Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moet de PO-Raad luisteren naar de leden, de problemen verwoorden en in overleg/onderhandeling met anderen tot een oplossing zien te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector.

Verwerking persoonsgegevens

Met betrekking tot ‘verwerking van persoonsgegevens’ heeft de PO-Raad een convenant privacy afgesloten. Daarover valt meer te lezen op deze pagina. Met betrekking tot ‘beproefde observatie instrumenten’ heeft de PO-Raad een inventarisatie gedaan en een toetsingskader laten ontwikkelen.

Uiteraard voldoet de Digitale Gesprekscyclus aan alle richtlijnen en kaders zoals opgesteld door de PO-Raad met betrekking tot deze onderwerpen. Aangezien wij zelf ook uit het onderwijsveld komen volgen wij uiteraard met belangstelling alle updates van de PO-Raad en zorgen we dat onze software ook in de toekomst blijft voldoen aan de richtlijnen van de PO-Raad.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure