Professionele ontwikkeling

De onderwijswerkgever stelt een bedrag en uren beschikbaar. Vooraf worden afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de scholing. De werknemer legt achteraf verantwoording af. Uiteraard faciliteert de Digitale Gesprekscyclus dit proces.

Individuele professionele ontwikkeling

In artikel 9.7 van de cao staat dat de werkgever voor de individuele professionele ontwikkeling van de werknemers in de categorie OP en OOP een bedrag beschikbaar stelt ter grootte van € 500,- per FTE. De werknemer heeft bovendien recht op 2 uren per werkweek (deeltijders naar rato) voor individuele professionele ontwikkeling.

Werkgever en werknemer maken vooraf afspraken over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de scholing. De werknemer legt achteraf verantwoording af over zijn activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling. Uiteraard faciliteert De Digitale Gesprekscyclus dit proces in de gespreksformulieren voor het onderwijs.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure