Wet BIO

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Vanaf toen gelden de vastgestelde bekwaamheidseisen. Een school moet kunnen aantonen dat haar leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en door de school in staat worden gesteld om hun bekwaamheid te onderhouden.

Tevens moet er door de werkgever een bekwaamheidsdossier worden bijgehouden voor iedere leraar. In augustus 2017 treden de nieuwe bijgestelde bekwaamheidseisen in werking.

Wet BIO in de praktijk

In zo'n bekwaamheidsdossier worden de doelstellingen, ontwikkelpunten en afspraken bijgehouden die de onderwijsinstelling met een leraar of onderwijskundige maakt met betrekking tot diens professionele ontwikkeling. Om de Wet BIO meetbaar te maken, hebben professionals uit de sector onderwijs verschillende competentieprofielen opgesteld. De Digitale Gesprekscyclus heeft een groot aantal functies in het onderwijs in deze competentieprofielen klaar staan voor gebruik.

De Digitale Gesprekscyclus zorgt er voor dat je als onderwijs werkgever volledig voldoet aan de eisen van de Wet BIO.

Herijkte bekwaamheidseisen

Ook de door de onderwijscoöperatie herijkte bekwaamheidseisen zijn bijvoorbeeld al verwerkt in de applicatie. De vorige door SBL opgestelde bekwaamheidseisen blijven uiteraard ook voorlopig nog beschikbaar in het systeem. Je kunt deze inzetten als ontwikkelinstrument, beoordelingsinstrument, zelfevaluatie instrument, 360° feedback tool of voor peer reviews.

Bekwaamheidsdossier

Daarnaast fungeert de Digitale Gesprekscyclus als volledig bekwaamheidsdossier. Door het vastleggen van de ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leraar én de ingevulde competentieprofielen kun je als onderwijswerkgever aantonen over alle informatie te beschikken in een handzaam bekwaamheidsdossier per leraar.

Download de brochure voor het onderwijs

Meer weten over de inzet van de Digitale Gesprekscyclus in het onderwijs? Download onze brochure met meer informatie.

Als je liever direct vrijblijvend met een expert wil spreken over de mogelijkheden, vraag dan een demonstratie aan. We presenteren de mogelijkheden van de software vrijblijvend via internet of bij jou op locatie.

Download hier de brochure