Het doelstellingengesprek

Het eerste gesprek in een gesprekscyclus is vaak een doelstellingengesprek. Dit is het moment waarop een leidinggevende toekomstige doelstellingen met een medewerker bespreekt in lijn met zijn of haar functie. Beide kunnen onderwerpen en afspraken inbrengen.

De opbouw van het doelstellingengesprek

Een gesprekscyclus bestaat vaak uit meerdere, opeenvolgende gesprekken. Het eerste gesprek in deze serie wordt meestal het doelstellingengesprek genoemd. Dit is het moment waarop een leidinggevende toekomstige doelstellingen met een medewerker bespreekt in lijn met zijn of haar functie. Beide kunnen onderwerpen en afspraken inbrengen.

In veel organisaties komen de volgende vier onderdelen in een doelstellingengesprek aan bod:

  1. Resultaatdoelstellingen
  2. Persoonlijke ontwikkelpunten
  3. Acties
  4. Opmerkingen

Het nut van een doelstellingengesprek

In het doelstellingengesprek worden afspraken gemaakt tussen de medewerker en de leidinggevende over de belangrijkste resultaten die de komende periode behaald moeten worden. Je beschrijft zo concreet mogelijk wat je verwacht, koppelt dit aan een einddatum en geeft aan wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze punten zijn afgeleid van de organisatiedoelstellingen. Ze worden gedurende de gehele geprekscyclus meegenomen en uiteindelijk beoordeeld. Het doelstellingengesprek vormt dus de basis van de taken en activiteiten die de medewerker voor die periode moet doen én de basis van de gesprekscyclus.

Het is ook mogelijk om collectieve resultaatafspraken te maken die voor alle medewerkers hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een bonusregeling. Is een afspraak of doelstelling tussentijds behaald? Dan geef je dat aan. In onze applicatie kan dat in een opvolgend gespreksformulier voor bijvoorbeeld een voortgangsgesprek.

Doelstellingen in een doelstellingengesprek

Doelstellingengesprek online!

Ben je op zoek naar een app om digitaal aan de slag te gaan met je HR processen? De Digitale Gesprekscyclus is HR-software waarmee je op transparante wijze gesprekken in de cloud vastlegt. Download de brochure of vraag een online demonstratie aan.

Download brochure Gratis demo aanvragen