Goed werkgeverschap

Het gebruik van De Digitale Gesprekscyclus stelt je in staat om het HRM-kernproces in een digitaal personeelsdossier te ontsluiten. Hierdoor voldoe je in één keer aan alle wettelijke eisen die op dit gebied bij 'goed werkgeverschap' horen.

Als werkgever of leidinggevende weet je dat het ontwikkelen van medewerkers allesbehalve vrijblijvend is. Indien een medewerker minder goed functioneert balanceer je wellicht tussen het schenken van (extra) vertrouwen en het werken aan een waterdicht dossier. Het HRM-begrip en het juridische begrip van 'goed werkgeverschap' vallen in wezen samen: goed werkgeverschap houdt het geven van vertrouwen in en ziet dossiervorming als sluitstuk daarvan.

Wetgeving en ontslag

In de praktijk blijkt dat er pas met dossiervorming wordt begonnen, als het euvel is geschied. Vaak heb je het vertrouwen in de betreffende medewerker al verloren als je begint met het schriftelijk vastleggen van verbeterpunten of onwenselijke gedragingen. Dat is veelal te laat en levert situaties op die een werkgever kan missen als kiespijn. Zonder dossier wordt een ontslagvergunningsaanvraag bij het CWI of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter vaak niet verstrekt. Daarnaast is een ontslagvergoeding vaak hoger dan het geval is bij een sluitend dossier. Investeren in De Digitale Gesprekscyclus betekent dan ook 'voorkomen' in plaats van 'genezen'.

De praktische uitvoering van goed werkgeverschap

Een belangrijke bepaling uit het Burgelijk Wetboek over de verhouding werkgever-werknemer is de verplichting dat partijen zich als goed werkgever respectievelijk werknemer dienen te gedragen. Dit houdt in dat ze beide rekening moeten houden met de eisen van redelijkheid en billijkheid, gelet op alle relevante omstandigheden, en met toepassing van de algemeen erkende rechtsbeginselen. Die wederzijdse verplichting geldt zowel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, als bij de uitvoering en de beëindiging daarvan. Om te besluiten of er aan de juridische eisen van goed werkgeverschap is voldaan, wordt er vaak gekeken naar de hoeveelheid stappen die de werkgever heeft gezet om het dienstverband te kunnen beëindigen. Op basis daarvan wordt ook de ontslagvergoeding berekend. Goede communicatie is zoals vaak een belangrijk onderdeel.

Icon Feedback Zorg voor duidelijke en open feedback

Icon Afspraken Maak afspraken die SMART-gebaseerd zijn

Icon Bespreken Houd meerdere functioneringsgesprekken

Icon Vastleggen Leg alles schriftelijk vast en bouw dossier op

Belangrijke voordelen van voldoen aan wettelijke eisen

Je voldoet aan de eisen die gesteld worden aan 'goed werkgeverschap';
Je laat medewerkers merken dat je wetgeving serieus neemt;
Het CWI of de kantonrechter zullen je serieus nemen in een ontslagprocedure.
Heb je een vraag over dit onderwerp?

Laat het ons horen! We adviseren je graag persoonlijk via 075 - 670 2715.

Meer weten over goed werkgeverschap?

Vraag hieronder de online demonstratie aan voor een digitale rondleiding.

Online demo aanvragen