Het Goede Gesprek

In deze tijd hoor je steeds vaker de term "Het Goede Gesprek" (ook wel de Continue Dialoog genoemd). Hiermee bedoelen we de regelmatige gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden over met name de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Dit komt vaak in plaats van het klassiek format van de planmatige ontwikkelcyclus met drie jaarlijkse gesprekken (ambities, voortgang, beoordeling) die in veel organisaties nog gebruikt worden.

Waarom zou je Het Goede Gesprek willen voeren?

Met name jongere werknemers willen continu groeien en zichzelf blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Voor hen is dit vaak één van de belangrijkste voorwaarden bij het zoeken naar een baan. Persoonlijke ontwikkeling is dus een belangrijke voorwaarde om goede mensen te vinden en te behouden. Daarom wordt het goede gesprek steeds belangrijker. Het traditionele model met drie gesprekken per jaar wordt door veel medewerkers als niet inspirerend en dwingend ervaren, dus stappen meer organisaties over op het systeem met "het goede gesprek". Dit biedt meer flexibiliteit, keuzevrijheid en zelfsturing aan werknemers. Bij deze manier van gespreksvoering staat de mens dan centraal en kunnen werknemers regie nemen over hun eigen ontwikkeling.

Kenmerken en frequentie

Een goed gesprek draait om de persoonlijke aandacht voor de werknemer en vindt bij voorkeur meerdere malen per jaar plaats. Op die manier kan bijgestuurd worden wanneer nodig. Het moet tweerichtingsverkeer zijn, zodat er vanuit de visie en standpunten van zowel werknemer als manager wordt gedacht.

Voorbeeld template van 'Het Goede Gesprek'

Een goed gesprek kan uit diverse onderwerpen bestaan. Het bespreken van de prestaties van de medewerker is een vaak terugkerend thema in Het Goede Gesprek. Dit gebeurt door het evalueren van zowel de zakelijke als de leerpunten van de medewerker. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan de skills gap om niet alleen ontwikkeling, maar ook duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De Digitale Gesprekscyclus heeft een voorbeeld template van Het Goede Gesprek dat door iedere organisatie gebruikt kan worden en zelf naar eigen wens kan worden aangepast.

Het Goede Gesprek

Beoordelen en Het Goede Gesprek

Er bestaat vaak een misvatting dat in Het Goede Gesprek geen ruimte is voor beoordeling, terwijl feedback vanuit de leidinggevende soms wel nodig is als input voor salaris, promotie of ontwikkeling. In werkelijkheid vindt er binnen deze moderne methodiek (Het Nieuwe Beoordelen) wel degelijk evaluatie plaats. Het woord 'beoordelen' wordt echter veelal vervangen door 'waardering' of 'evaluatie'. De organisatie bepaalt zelf hoe ze deze 'waardering' tot stand brengt. De wijze waarop dit toekennen plaatsvindt is wel van invloed op hoe de feedback vanuit de leidinggevende door de medewerker wordt ervaren. Relevantie van beoordelingscriteria is dus essentieel. 

Door regelmatige evaluaties uit te voeren tijdens de frequente gesprekken, komt de uiteindelijke beoordeling of waardering voor de medewerker niet als verrassing.

Het Goede Gesprek implementeren binnen je organisatie

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de gesprekken die worden gevoerd bijdragen aan het verhogen van de prestaties, de ontwikkeling en de betrokkenheid van medewerkers. Het is duidelijk dat hierbij een belangrijke taak ligt voor leidinggevenden. Maar zij zullen niet vanaf morgen 'het goede gesprek' voeren. Een belangrijke rol voor HR is om hen daarbij te ondersteunen. Neem contact op met onze HR-experts om de inzet en implementatie binnen je eigen organisatie te bespreken.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Laat het ons horen! We adviseren je graag persoonlijk via 075 - 670 2715.

Aan de slag met het goede gesprek?

Ontdek alle beschikbare templates van de Digitale Gesprekscyclus en bekijk de mogelijkheden voor jouw organisatie. Vraag hieronder de online demonstratie aan voor een rondleiding.

Online demo aanvragen