Het Nieuwe Beoordelen

Op dit moment is er in het vakgebied Personeel & Organisatie veel te doen over het ‘Nieuwe Beoordelen’. Recentelijk verschenen publicaties over dit thema nemen de stelling daarbij in dat het aloude paradigma van beoordelen aan vernieuwing toe is.

Bij de ‘nieuwe manier van beoordelen’ heeft de medewerker de regierol én is grotendeels zelf verantwoordelijk voor het formuleren van doelen, ontwikkelpunten, de bijbehorende uitdagingen en het verzamelen van de ‘bewijsvoering’ voor de eigen beoordeling. Talentontwikkeling heeft ook een meer centrale rol in het nieuwe beoordelen.

Verandering in rollen en termen

De leidinggevende vervult in dit proces een kritisch toetsende en faciliterende rol en levert informatie aan waardoor de medewerker de eigen ontwikkeling en de persoonlijke doelen kan afstemmen op organisatiedoelstellingen. Het uitnodigen van derden (collega’s bijvoorbeeld) voor regelmatige 360° feedback door de medewerker zelf hoort ook bij dit nieuwe speelveld. Deze manier van denken past ook goed bij het werken in de nieuwe trend van zelforganiserende- of zelfsturende teams.

De woorden 'functioneringsgesprek' en 'beoordelingsgesprek' worden geleidelijk vervangen door termen als 'tussentijdse evaluatie' en 'eindevaluatie'.

Voorbereiden op het Nieuwe Beoordelen

De Digitale Gesprekscyclus is bij uitstek geschikt om ‘het nieuwe beoordelen’ in een organisatie vorm te geven en te ondersteunen. Door de flexibele instelbaarheid van de gespreksformulieren zit je niet vast aan oude terminologie zoals ‘functioneren en beoordelen’.

De applicatie is zeer geschikt om direct aan te sluiten bij deze moderne inzichten. Van de laagdrempelige manier om continu 360° feedback te kunnen vragen door de medewerker zelf, tot de diverse mogelijkheden in de applicatie om de medewerker zelf de regie te laten voeren over het proces: alles met betrekking tot het proces van doelen bepalen, ontwikkeling in gang zetten en evaluaties inplannen is mogelijk.

Uiteraard zijn dit allemaal mogelijkheden die je ook pas kunt gaan gebruiken als eerst het ‘oude’ beoordelen goed op de rails staat met behulp van de applicatie...

Aan de slag met het nieuwe beoordelen?

Ontdek alle beschikbare templates van de Digitale Gesprekscyclus en bekijk de mogelijkheden voor jouw organisatie. Vraag hieronder de online demonstratie aan voor een rondleiding.

Online demo aanvragen