Koppeling met Loket.nl

Het beheren van gebruikers in meerdere software pakketten kan voor beheerders een tijdrovende bezigheid zijn. De Digitale Gesprekscyclus is voorzien van een API koppeling voor het uitwisselen van gebruikersgegevens met met Loket.nl.

De koppeling stelt organisaties in staat om hun personeelsgegevens in De Digitale Gesprekscyclus up-to-date te houden zonder verschillende systemen te beheren.

Lees voor een uitgebreide beschrijving het algemene artikel over de koppeling voor gebruikersbeheer of bekijk de video voor een indruk van de werking van deze koppeling. 

Activatie koppeling met Loket.nl

Voor de systemen waar de meeste van onze klanten mee werken, hebben we een koppeling gebouwd. Het wordt hierdoor mogelijk om automatisch bepaalde stamgegevens uit Loket.nl op te halen en (dagelijks) naar De Digitale Gesprekscyclus te sturen.

Voor het activeren van de koppeling met Loket.nl voor jouw organisatie we je contact op te nemen met via onderstaand formulier, via support@ddgc.nl of door telefonisch contact op te nemen via 075 - 670 2715.

Koppeling Loket.nl