Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Wat betekent hybride werken voor leidinggeven?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 16 juni 2022 77

De coronacrisis heeft het werken behoorlijk veranderd. De ingrijpendste verandering is misschien wel het meer thuis werken. Dat heeft gevolgen voor de rol van leidinggevenden. In deze blog lees je op basis van een whitepaper van Nationale Vacaturebank en Intermediair vier manieren hoe je daar als leidinggevende goed mee om kunt gaan.

Lees het artikel

Mogelijkheden werknemer belangrijker

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 juni 2022 96

Voor bijna de helft (49 procent) van de managers in Nederland zijn de mogelijkheden van werknemers belangrijker dan hun huidige capaciteiten. Zo laat de ManagementScore van ISBW zien, een onderzoek dat plaatsvond onder ruim 500 Nederlandse managers. Daaruit blijkt ook dat de meerderheid (54 procent) van de respondenten liever energie steekt in het opleiden van de huidige medewerkers dan in het aantrekken van werknemers met de juiste competenties.

Lees het artikel

Wetgeving voor gelijk salaris

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 19 mei 2022 123

BeloningBeoordelenFunctionerenGesprekscyclus

Twee derde van de werknemers (67%) vindt wet- en regelgeving de enige oplossing voor het feit dat vrouwen structureel minder salaris krijgen dan mannen in een gelijke functie. Zo laat onderzoek van Visma | Raet zien onder 1069 werknemers.

Lees het artikel

Benut potentieel van werknemers

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 mei 2022 118

In de nieuwe, digitale werkomgeving na corona heeft het meer prioriteit dan ooit dat werkgevers gebruik maken van het volledige potentieel van hun werknemers. Zo’n 42 procent van de gevraagde kerncompetenties van functies is veranderd. Bij- en omscholing en persoonlijke ontwikkeling zijn daarom essentieel.

Lees het artikel

Bedrijven vullen leerbehoeften werknemers beperkt in

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 april 2022 130

Van de werknemers van Nederlandse bedrijven mag maar 35 procent zelf kiezen wat, wanneer en hoe ze willen leren. Bij de bedrijven komt een leercultuur weinig voor. In het algemeen stimuleren leidinggevenden weinig, sluiten de opleidingsmogelijkheden onvoldoende aan bij de leerbehoeften en heerst er onenigheid over de exacte verantwoordelijkheden. Zo blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

Lees het artikel

Organisaties moeten motivatie veel meer bespreken

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 6 april 2022 163

Dat gemotiveerde mensen heel belangrijk zijn, is algemeen bekend. Toch is motivatie niet vaak een gespreksonderwerp voor organisaties. Alwin Sixma, strategisch adviseur en auteur van het recent verschenen boek ‘De Motivatieparadox‘, stelt dat er een groot verschil is tussen denken en doen.

Lees het artikel

Stimuleer leren en ontwikkelen met de SLIM-subsidie

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 31 maart 2022 159

Er zijn veel veranderingen op de arbeidsmarkt door digitalisering en organisatorische ontwikkelingen. Hiermee is het leren en ontwikkelen van werknemers nog belangrijker geworden. De SLIM-subsidie kan hierbij ondersteuning geven aan innovatieve mkb’ers. Deze bedraagt maximaal 24.999 euro voor het uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Lees het artikel

Betrokkenheid op afstand

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 23 februari 2022 230

Medewerkers bleven voor de coronacrisis betrokken bij hun werkomgeving door een praatje te maken bij het koffieapparaat of met een collega. Dat is de laatste twee jaar geheel veranderd. Het op afstand werken werd pijlsnel de standaard en daarmee werd het een stuk moeilijker om op de hoogte te blijven van wat er op het werk speelde.

Lees het artikel

Voorkom ongelijkheid

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 8 februari 2022 181

Bij een gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk hoort een objectieve vergelijking van hun prestaties. Dit gaat niet altijd goed vanwege competitieve beoordelingssystemen. Zo laat recent onderzoek zien.

Lees het artikel