Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Leidinggevende moet in gesprek blijven

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 december 2021 175

Het afgelopen anderhalf jaar is de betrokkenheid van leidinggevenden extra belangrijk geworden. Dat geldt vooral voor millennials. Zo laat onderzoek onder werkende Nederlanders met een afgeronde HBO- of WO-opleiding zien dat werd uitgevoerd door Motivaction voor consultancybureau Frisse Blikken.

Lees het artikel

Het aantrekken en behouden is grootste HR-uitdaging

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 december 2021 161

Van werknemers en beleidmakers beschouwt 40 procent het aantrekken en behouden van werknemers uit verschillende generaties als de HR-uitdaging van hun organisatie. Zo laat onderzoek van softwarebedrijf Unit4 onder 250 respondenten zien. Van de ondervraagden vindt 39 procent dat het ontbreken van gekwalificeerde kandidaten een grote uitdaging vormt.

Lees het artikel

Flexibiliteit

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 16 november 2021 141

Een groeiend aantal kantoormedewerkers doet een beroep op het overal en altijd kunnen werken. Flexibel werken vanaf het hoofdkantoor, een lokaal deelkantoor of vanuit huis is nodig voor een goede werk-privébalans. Onderzoek van IWG van april 2021 laat zien dat naast salaris werknemers flexibele werktijden (72 procent) en een flexibele werkplek (50 procent) vaak in hun top vijf van belangrijke arbeidsvoorwaarden zetten. Die toegenomen flexibiliteit vraagt wel om een andere vorm van leidinggeven.

Lees het artikel

Competenties als selectie middel

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 november 2021 211

Een groot deel (78 procent) van HR-verantwoordelijken vindt competenties bepalend bij de selectieprocedure voor een functie. Zo laat onderzoek onder 1055 Nederlandse HR-verantwoordelijken zien, dat is uitgevoerd door Panelwizard voor De Staffing Groep. Een vijfde van de ondervraagden heeft echter niet scherp welke competenties hun medewerkers moeten heb ben voor een succesvolle toekomst van hun organisatie.

Lees het artikel

Laat je team maximaal presteren met coachend leidinggeven

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 oktober 2021 173

Coachend leidinggeven is belangrijk om het maximale uit een team te halen. Zo zorg je voor zelfstandige medewerkers, bevorder je eigen verantwoordelijkheid en stimuleer je hun ontwikkeling. De kunst is om dat als leidinggevende te doen zonder dat je al te sturend bent.

Lees het artikel

Gezondheid werknemers verdient meer aandacht

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 oktober 2021 323

De gezondheid van werknemers is door de coronacrisis onder druk komen te staan. Een derde van de werkgevers richt zich echter niet op het verbeteren van de mentale gezondheid van de medewerkers. Ook treft een vierde geen maatregelen voor een goede fysieke gezondheid van werknemers.

Lees het artikel

Motiveer je team met democratisch leiderschap

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 september 2021 299

Bij democratisch leiderschap draait het om het motiveren van je team en uitnodigen van medewerkers om mee te praten. Democratisch leiderschap betekent een mensgerichte leiderschapsstijl met volledige aandacht van de leidinggevende voor het motiveren van het team. Het draait dus om de medewerkers en de leidinggevende investeert veel in hun tevredenheid. Dat is ook begrijpelijk, want zonder gemotiveerde medewerkers komt een organisatie nergens.

Lees het artikel

Reflectie vervangt feedback

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 augustus 2021 446

BeoordelingsgesprekFunctioneringsgesprekGesprekscyclus

In het post-corona tijdperk ontstaan in de ICT en ook daarbuiten nieuwe werkrelaties, waarin werkenden meer zelfsturend, zelforganiserend en zelfinitiërend actief zijn.

Lees het artikel

Budgetten voor scholing verschillen per cao

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 10 augustus 2021 381

cao

De twintig grootste cao’s verschillen sterk in de hoogte van scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing. Het verschil is jaarlijks soms meer dan 3700 euro. Zo laat onderzoek zien van online-opleidingsinstituut Laudius naar de in cao’s vastgestelde scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing.

Lees het artikel