Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Focus op persoonlijke ontwikkeling zorgt voor meer welbevinden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 oktober 2020 30

CompetentiesPersoonlijk OntwikkelplanPOP

Een goede voorspeller van een hoog welbevinden blijkt een sterke wens van een werknemer te zijn om competenter te worden. Zo laat het proefschrift zien van Arjan van Dam, ‘Striving and thriving: the relationship between achievement goal-orientation and well-being at work’, waarop hij op 11 september promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterddam. Van Dam ontdekte een positieve relatie tussen de wens om competenter te worden en iemands geluksgevoel en psychologisch-sociaal functioneren.

Lees het artikel

HR-strategie organisaties ontbreekt

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 5 oktober 2020 55

BeoordelingsgesprekFunctioneringsgesprekGesprekscyclusHR

Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlandse organisaties kent geen HR-strategie. Het gaat voornamelijk om kleinere organisaties. Zo laat onderzoek onder ruim 300 HR-professionals zien van Nextmoves, implementatiepartner van SAP.

Lees het artikel

Gamification zorgt voor betere teamprestaties

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 september 2020 61

Bij gamification gaat het om het slim op de werkvloer gebruiken van alle elementen van een game, zoals competitie en beloning. Het moet de samenwerking en productiviteit van werknemers bevorderen en zorgen dat ze andere invalshoeken leren kennen. Dat kan met zeven stappen.

Lees het artikel

Omscholing en ontwikkeling zijn nu belangrijk

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 september 2020 94

Bijna de helft van de werkenden wil zich verder ontwikkelen of zich laten omscholen door de coronacrisis. Daarnaast maakt 26 procent van de werkende Nederlanders zich vanwege die crisis zorgen over baanverlies. Zo laat onderzoek zien van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1013 werkende Nederlanders.

Lees het artikel

Zeven tips voor een verandertraject

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 19 augustus 2020 132

Hoe kan je voorkomen dat je verandertrajecten mislukken? In het boek ‘Engage! Reisgids voor veranderavonturen’ zien hoogleraar Woody van Olffen, Raymond Maas en Wouter Visser zeven factoren die invloed hebben op het succes van veranderplannen.

Lees het artikel

Bedrijven zouden meer met humor moeten doen

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 5 augustus 2020 151

BedrijfscultuurSamenwerken

Het valt Marleen Bekker op dat er weinig aandacht op de werkvloer is voor lachen en humor. Dat terwijl lachten gezond is en humor verbindt en relativeert. Bekker helpt ondernemers bij het zorgen voor meer humor in hun bedrijf. Dat is zeker in crisistijden belangrijk. “Er is geen humoropleiding voor beleggers, omdat die mensen het nut van humor niet inzien. Dat is een onderschatting”, stelt de Amersfoortse congrescabaretier en podiumcoach.

Lees het artikel

Aandacht voor sterke punten

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 9 juli 2020 283

De voordelen van betrokken medewerkers zijn bekend. Denk aan een hogere productiviteit en minder ziektemeldingen. Volgens Floor Boswinkel van HR-dienstverlener ADP Nederland voelen medewerkers zich echter nog altijd belemmerd in hun productiviteit. Hiervan is in Nederland zelfs bij zeven op de tien sprake. Boswinkel gaat in op de vraag hoe je als werkgever concreet de medewerkersbetrokkenheid vergroot.

Lees het artikel

Nederlandse werknemer krijgt vaak geen complimenten

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 1 juli 2020 283

Een vierde van de Nederlandse werknemers ontvangt nooit complimenten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van workforce management specialist Protime, onder ruim 1000 werkenden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat maar liefst 22 procent van de werknemers geen waardering ervaart op het werk.

Lees het artikel

Empathische werkgevers

Daniel Hoopman Digitale Gesprekscyclus 23 juni 2020 219

Meer dan ooit richten werkgevers over de hele wereld zich de komende tijd op de gezondheid, het financiële welbevinden en de ambities van hun medewerkers. Zo laat het wereldwijde Global Talent Trends 2020-onderzoek van Mercer zien. Uit dit onderzoek komen vier trends naar voren. De belangrijkste conclusie is dat een empathische personeelsaanpak hét recept is tijdens de coronacrisis.

Lees het artikel

Breekt thuiswerken definitief door na de coronacrisis?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 juni 2020 349

Nederland was al koploper in Europa wat thuiswerken betreft. Nu zit echter bijna iedereen vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis achter de laptop. De moderne techniek maakt het voor teams mogelijk om met elkaar in contact te blijven. Thuiswerkers werken zo goed mogelijk door. Wat zijn de gevolgen voor na de crisis?

Lees het artikel