Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

geen belang meer aan diploma’s

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 26 april 2021 532

Het diploma lijkt niet langer de beste garantie voor een baan te zijn. Een meerderheid (64 procent) van de bedrijven informeert bij nieuwe werknemers niet meer naar een diploma. Zo laat de Lepaya Skills Index zien, een onderzoek van trainingsbureau Lepaya van de openbaar beschikbare vacatureteksten van de 100 snelst groeiende bedrijven in Nederland.

Lees het artikel

Hoe voorkom je paranoia bij je medewerkers?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 april 2021 432

Een tiende van de Nederlandse werknemers is bang binnen een jaar zijn baan kwijt te raken. Er staat veel druk op bedrijven door de aanhoudende coronacrisis. Dat vraagt extra aandacht bij managers om de medewerkers gemotiveerd te houden.

Lees het artikel

Hoe geef je dezelfde soort feedback aan mannen en vrouwen?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 8 maart 2021 758

De feedback voor mannen en vrouwen verschilt vaak sterk. Vrouwen zijn de dupe, want die groeien daardoor minder snel door binnen organisaties. Ze krijgen bijvoorbeeld ruim twee keer zo vaak als mannen feedback op hun ‘agressieve’ communicatie. Daarnaast ontvangen ze twee keer meer positieve feedback op teamprestaties dan op individuele prestaties. Ook is de feedback voor vrouwen vager en minder opbouwend. Er is dus nog steeds een flink verschil in feedback naar geslacht (‘gender bias’).

Lees het artikel

Sturen op innovatieve competenties

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 17 februari 2021 1087

Innovatie kan je veel moeilijker organiseren dan andere bedrijfsprocessen. Toni Sfirtsis van de TIAS School for Business and Society vindt dat je toch je niet moet wegzakken in vrijblijvendheid. Met gerichte metrics kun je er volgens hem voor zorgen dat innovatief vermogen een competentie wordt.

Lees het artikel

Een goed functioneringsgesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 februari 2021 567

Het functioneringsgesprek is voor werknemer en werkgever vaak een verplicht ritueel. Ieder jaar een uur een gesprek met het doorlopen van een vragenlijst en je kunt samen weer een jaar verder. Dat is jammer, want een goede aanpak van zo’n functioneringsgesprek kan voor de deelnemers van veel waarde zijn.

Lees het artikel

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 24 november 2020 1038

Een persoonlijk ontwikkelplan is niet genoeg om loopbaandoelen te halen. Werknemers hebben ook begeleiding nodig bij het halen van hun ontwikkeldoelen. Daarvoor moeten ze eerst wel helder krijgen wat ze nu precies willen. Hier kunnen ze dan hun manager van overtuigen om te zorgen dat die er achter gaat staan. HR-auteur Rachael O’Meara schreef er een boek over en een artikel op Harvard Business Review (HBR).

Lees het artikel

Werknemers doen er goed aan het gesprek aan te gaan

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 11 november 2020 630

Niet altijd spreken werknemers zich uit als ze niet goed in hun vel zitten of niet blij zijn met het gedrag van hun leidinggevende of een collega. Hrm-consultant Diana van Asten adviseert hun om dat wel te doen en zaken niet op te kroppen. Werknemers moeten dan wel opletten hoe ze dat doen.

Lees het artikel

Focus op persoonlijke ontwikkeling zorgt voor meer welbevinden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 oktober 2020 710

CompetentiesPersoonlijk OntwikkelplanPOP

Een goede voorspeller van een hoog welbevinden blijkt een sterke wens van een werknemer te zijn om competenter te worden. Zo laat het proefschrift zien van Arjan van Dam, ‘Striving and thriving: the relationship between achievement goal-orientation and well-being at work’, waarop hij op 11 september promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterddam. Van Dam ontdekte een positieve relatie tussen de wens om competenter te worden en iemands geluksgevoel en psychologisch-sociaal functioneren.

Lees het artikel