Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Gefilterd op topic: Bekwaamheidseisen

Herijkte bekwaamheidseisen onderwijs 2017

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 18 april 2016 4779

BekwaamheidseisenCompetentieprofielen

Voor beheerders uit het onderwijs - In 2012 heeft de Onderwijscoöperatie een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen te herijken. OCW neemt dit voorstel over en werkt momenteel aan de omzetting ervan in wetgeving, zodat deze per 1 augustus 2017 in werking kunnen treden. Uiteraard volgen wij dit op de voet en zijn we voornemens om de nieuwe eisen vanaf dat moment te gebruiken in onze applicatie – als kijkwijzer én als competentieprofiel.

Lees het artikel