Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Wat komt er allemaal kijken bij de beoordelingscyclus?

Daniel Hoopman 16 april 2018 908

BeoordelenBeoordelingsgesprekDoelstellingenFunctionerenFunctioneringsgesprekGesprekscyclus

De jaarlijkse beoordelingscyclus is niet altijd even gemakkelijk voor medewerkers en ook leidinggevenden. HR manager Ellen Walthuis heeft er veel ervaring mee en behandelde een aantal belangrijke aandachtspunten over de cyclus op de site XpertHR Actueel.

Lees het artikel

Geen beoordeling voor kwart medewerkers op kantoor

Daniel Hoopman 4 april 2018 389

BeoordelenBeoordelingsgesprekFunctionerenFunctioneringsgesprek

Je zou denken dat er bijna geen organisaties meer zijn die niet werken met beoordelings- en functioneringsgesprekken. Toch ontvangt 28 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers nog geen beoordeling over hun functioneren.

Lees het artikel

Geef medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid in de gesprekscyclus

Daniel Hoopman 27 maart 2018 580

BeoordelenBeoordelingsgesprekGesprekscyclus

Het beoordelingsgesprek draagt bij aan een goede employee experience als het zich richt op iemands talenten. Het ophalen van feedback door medewerker en leidinggevende kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit stelt Jacco van den Berg, auteur van het boek Het Nieuwe Beoordelen.

Lees het artikel

In organisaties is zwijgen geen goud

Daniel Hoopman 11 september 2017 987

BeoordelingsgesprekCommunicatieFunctionerenFunctioneringsgesprekLeidinggevendeOntwikkelingTeam

Een onderzoek onder ruim duizend Amerikaanse werknemers leidde tot een boeiende uitkomst. Ieder belangrijk gesprek dat niet plaatsvindt, kost 7000 euro en een verspilde werkweek aan arbeidsuren.

Lees het artikel

Pensioen standaard onderdeel beoordelingsgesprek

Daniel Hoopman 12 januari 2017 1473

BeoordelenBeoordelingscyclusBeoordelingsgesprekPensioen

Werkgevers houden te weinig rekening met de zorgplichtrisico’s bij de communicatie met werknemers over hun pensioen. Dit schrijft Fleur Rieter, directeur pensioenen bij a.s.r. Ze is er voorstander om het pensioen een vast onderdeel uit te laten maken van het beoordelingsgesprek. Dit vergroot het pensioenbewustzijn en daarmee voldoen werkgevers aan hun zorgplicht.

Lees het artikel

HR is toe aan vernieuwing beoordelingscyclus

Daniel Hoopman 20 oktober 2016 1223

BeoordelingscyclusBeoordelingsgesprekHR

Verreweg de meeste HR-medewerkers werken nog met de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ze staan open voor vernieuwing, maar laten tot nog toe de kans tot vernieuwing van het personeelsbeleid aan zich voorbijgaan. Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek ‘HR Trends 2016-2017’ dat gedaan is door ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij. De onderzoekers interviewden 809 Nederlandse HR-professionals.

Lees het artikel

Beoordelingsgesprek wordt het hallelujagesprek

Daniel Hoopman 30 september 2015 1402

BeoordelenBeoordelingsgesprekEindbeoordeling

De overgrote meerderheid van de Human Resourcemanagers twijfelt aan het nut van beoordelingsgesprekken, aldus de Volkskrant op 29 september 2015. Er wordt gepleit voor het afschaffen van het jaarlijkse gesprek, aangezien een indrukwekkend aantal Amerikaanse bedrijven dat ook al heeft gedaan. Ik maak er persoonlijk een slechte uitvoering door de leidinggevenden uit op, inclusief het ontbreken van een moderne omgeving voor de vastlegging.

Lees het artikel