Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Gefilterd op topic: Competentieprofielen

Herijkte bekwaamheidseisen onderwijs 2017

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 18 april 2016 4756

BekwaamheidseisenCompetentieprofielen

Voor beheerders uit het onderwijs - In 2012 heeft de Onderwijscoöperatie een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen te herijken. OCW neemt dit voorstel over en werkt momenteel aan de omzetting ervan in wetgeving, zodat deze per 1 augustus 2017 in werking kunnen treden. Uiteraard volgen wij dit op de voet en zijn we voornemens om de nieuwe eisen vanaf dat moment te gebruiken in onze applicatie – als kijkwijzer én als competentieprofiel.

Lees het artikel

Werken met competenties? Keep it simple!

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 9 mei 2014 3570

CompetentieprofielenCompetentiesDoelstellingenSMART

Rond 1960 is het werken met doelstellingen geïntroduceerd. Direct daarna kwam (mede als reactie hierop), het werken met competenties in zwang. Vooral als er voor het eerst gewerkt wordt met competenties en profielen, heeft men de neiging om die erg specifiek te maken. Ons advies is om het eenvoudig en algemeen te houden. Dan blijft het werkbaar en wordt het in de praktijk ook echt gebruikt.

Lees het artikel