Lees de publicaties uit ons blog

In ons blog schrijven we op regelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Wat zijn de regels voor privacy in het personeelsdossier?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 9 januari 2018 3657

DatalekPersoneelsdossierPersoonsgegevensPrivacy

Een goed personeelsdossier is belangrijk. Daar hoort ook aandacht voor de privacy van de betreffende medewerker bij. Let er dus op dat je deze privacy niet schendt. In dit artikel een overzicht van gegevens die je volgens de Autoriteit Persoonsgegeven wél mag opnemen in een personeelsdossier.

Lees het artikel