Leraar Vakbekwaam (SBL)

Het competentieprofiel Leraar Vakbekwaam (SBL) sluit aan bij de indeling start-, basis- en vakbekwaam conform de cao. Het is opgenomen in de inventarisatie "Wijzer over Zien en Kijken - gevalideerde observatie instrumenten" van de PO-Raad en de VO-Raad. Alle onderdelen van dit instrument zijn door zorgvuldig onderzoek tot stand gekomen, onder andere op basis van voorwerk door de Onderwijs Coöperatie (voorheen SBL) en het bureau Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) en met hun toestemming opgenomen in de database van de Digitale Gesprekscyclus.

De in bijlage XVII van de CAO PO 2016-2017 genoemde gedragstermen zijn alle opgenomen in dit profiel en met een asterisk gemarkeerd. Het competentieprofiel is daardoor eventueel ook als kijkwijzer te gebruiken.

Wijzigingen competentieprofiel Leraar Vakbekwaam (SBL)

Het competentieprofiel Leraar Vakbekwaam (SBL) is direct beschikbaar voor alle organisaties in het onderwijs. Dit competentieprofiel wordt bijgehouden door de HR-experts van de Digitale Gesprekscyclus. Bij wijzigingen in de in gedragstermen, herijkte bekwaamheidseisen of competenties, zullen deze wijzigingen direct worden doorgevoerd in dit competentieprofiel, waardoor klanten altijd de meest recente versie van het competentieprofiel kunnen gebruiken.