10 stappen voor het behoud van werknemers op een krappe en dynamische arbeidsmarkt

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 mei 2023 427

In 2022 wisselde 1 op de 5 werknemers van werkgever. Dat waren er nog nooit zoveel. Daarbij blijft er een strijd tussen werkgevers om aan voldoende talent te komen. Ze doen hun uiterste best om aan de goede arbeidskrachten te komen. Tegelijk zien werkgevers hun beste werknemers liever niet naar een concurrent vertrekken. Dit artikel geeft daarom tien tips voor het behouden van je werknemers.

1. Schenk aandacht aan je onboarding

Investeer tijd in je nieuwe werknemers en werk ze goed in. Doe je dat niet en laat je het de medewerker maar uitzoeken dan frustreert en demotiveert dat meteen. De eerste indrukken zijn voor verreweg de meeste werknemers bepalend. Al tijdens de eerste vier werkweken beslissen ze meestal of het nieuwe werk perspectief biedt of dat ze al gaan kijken naar wat anders. Organiseer daarom je onboarding goed en geef de nieuweling voldoende tijd voor het wennen aan de organisatiecultuur, werken met nieuwe collega’s, regelen van praktische zaken en oppakken van werkzaamheden.

2. Zorg voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

De basis voor het binden van medewerkers ligt bij goede arbeidsvoorwaarden. Allereerst de primaire arbeidsvoorwaarden, oftewel een passend loon voor je werknemers met een regelmatige controle of een verhoging nodig is. Daarnaast zijn secundaire arbeidsvoorwaarden zeker net zo belangrijk. Meestal leiden goede secundaire voorwaarden tot meer loyaliteit en werkplezier. Dat kan door:

  • meer vakantiedagen te geven dan normaal is in de branche;
  • een abonnement te verstrekken voor bijvoorbeeld een sportschool, streamingdienst of krant;
  • privégebruik toe te staan van een auto van de zaak, indien de werknemer dat graag wil;
  • te zorgen voor ontspanningsmogelijkheden op kantoor met bijvoorbeeld een speciale ruimte voor gamen, darten of tafelvoetbal;
  • ruimte te geven voor flexibele werktijden en werkplekken.

3. Regel een WIA-aanvullingsverzekering voor je medewerkers

Het is een aanrader om een WIA-aanvullingsverzekering (WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) af te sluiten voor je werknemers. Zo’n verzekering is in de meeste sectoren niet verplicht, maar je toont ermee aan je werknemers dat je een goede werkgever bent, ook als ze langdurig ziek zouden worden. Als een langdurig zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte in de WIA komt, dan krijgt hij een wettelijke WIA-uitkering van het UWV. Een WIA-aanvullingsverzekering geeft deze werknemer hierop een aanvulling. Dat voorkomt dat de werknemer in een ‘WIA-gat’ belandt en erop achteruitgaat qua inkomen.

4. Maak werknemers verantwoordelijk

Het kan moeilijk zijn om een eigen bedrijf los te laten. Het risico daarbij is dat een ondernemer zich overal mee bemoeit en te veel micromanaget. Naast dat dit veel tijd en energie kost, leidt het ook tot gefrustreerde en gedemotiveerde werknemers. Zij worden namelijk deels ook gemotiveerd door autonomie en meesterschap. Maak je werknemers daarom zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk.

5. Bevorder een gezonde bedrijfscultuur

Stimuleer je werknemers om genoeg te bewegen. Dit is met name een aandachtspunt bij zittend werk. Let erop dat je medewerkers voldoende korte pauzes nemen om een wandeling te maken en bevorder beweging met zit-sta-werkplekken of bureaufietsen. Voldoende bewegen leidt tot fittere werknemers, een goede werksfeer, meer werkgeluk en bovendien meer productiviteit.

6. Stel samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op

Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kun je de persoonlijke ontwikkeling van individuele werknemers bevorderen. Het verhoogt de betrokkenheid en productiviteit van een werknemer als je samen met hem of haar nadenkt en afspraken op een rij zet over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Jullie kunnen daarbij kijken naar loopbaanmogelijkheden, ontwikkeldoelen en een goede werk-privébalans.

7. Benoem een vertrouwenspersoon

Zet een veilige werkomgeving hoog op je agenda en benoem een vertrouwenspersoon. Zo’n medewerker luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op het werk. Een werknemer ervaart een lagere drempel om grensoverschrijdend gedrag te melden bij een vertrouwenspersoon dan bij zijn baas. Bevorderlijk is dat de vertrouwenspersoon een toegankelijke medewerker is die over veel empathie beschikt.

8. Geef ruimte aan zingeving

De zingeving van het werk wordt steeds belangrijker voor werknemers. Zelfs zonder dat je organisatie beschikt over een duidelijk sociaal of maatschappelijk doel, kun je zorgen voor die zingeving. Denk aan het jaarlijks organiseren van een goededoelendag of een sponsorfietstocht.

9. Beleef successen gezamenlijk

Je doet er goed aan om een succesvolle afronding van een mooi project of het bereiken van een speciale mijlpaal feestelijk met je werknemers te beleven. Dat kan door alle betrokkenen uit te nodigen voor een borrel of ander feestelijk samenzijn waarbij iedereen het succes viert.

10. Voer een exitgesprek als een werknemer toch vertrekt

Op de huidige arbeidsmarkt is het bijna onontkoombaar dat werknemers op een gegeven moment vertrekken naar een andere werkgever. Zelfs als je als betrokken werkgever altijd veel hebt geïnvesteerd in het welzijn van een vertrekkende werknemer. Je doet er goed aan dit niet persoonlijk op te vatten en de werknemer uit te nodige voor een exitgesprek. Dat kan nog veel waardevolle informatie opleveren, zoals over punten waarover de werknemer ontevreden was en die beter kunnen of tips over je optreden als werkgever.

Noodzakelijke investering

Het is meer dan de moeite waard om te investeren in gemotiveerde, productieve medewerkers en in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kan zoals blijkt uit de tien tips hierboven op vele manieren. Op deze krappe arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe, maar een noodzaak.

Tip

Schenk niet alleen aandacht aan goede onboardings- en exitgesprekken, maar zorg dat je gesprekscyclus ook tijdens de ‘reis’ van de werknemer in je organisatie in orde is. Voer daarom structureel functionerings- en ontwikkelgesprekken en ga een continue dialoog aan met voldoende wederzijdse feedback.

Bron: De Zaak