Analyseren en samenwerken zijn de belangrijkste competenties

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 februari 2018 2235

De Nederlandse werkgevers zoeken analytisch sterke werknemers. Zo blijkt uit een analyse van HRorganizer op basis van 10.036 assessments bij 49 organisaties.

De werkgevers uit het onderzoek hechten het meeste belang (57 procent) aan de competentie ‘analyseren’ bij het zoeken naar nieuw personeel. Daarnaast hebben ze een duidelijke voorkeur voor ‘samenwerken’ (47 procent) en ‘doelen bereiken’ (38 procent).

Steeds meer assessments

Organisaties gebruiken steeds meer een assessment om de juiste kandidaat voor een functie te vinden. De basis daarvoor is een selectie van relevante competenties. Opvallend is dat van de assessmentprogramma’s die het afgelopen half jaar zijn gestart, de top drie belangrijkste competenties afwijkt van die uit het onderzoek. ‘Samenwerken’ staat bijvoorbeeld op de eerste plaats (56 procent). Op twee komt ‘zelfsturen’ (49 procent). De competentie ‘analyseren’ is twee plaatsen gezakt en neemt met 43 procent de derde plek in.

Ontwikkelen van competenties

Een analyse van de resultaten van een assessment laat volgens HRorganizer ook zien wat het ontwikkelpotentieel is voor een competentie. Kandidaten die niet goed zijn in analyseren, zullen dit niet snel goed beheersen. Het is gemakkelijker voor kandidaten om de competenties samenwerken, doelen bereiken en zelfsturen te ontwikkelen.

Zelfsturend personeel

“Hoewel ‘analyseren’ over de hele linie op nummer één staat, zetten werkgevers de competentie ‘zelfsturen’ steeds hoger op het verlanglijstje”, zegt Maarten Hack, CEO bij HRorganizer. Hij vindt dat goed om te zien. “Organisaties moeten immers vandaag de dag flexibel en wendbaar zijn. Zelfsturend personeel is in dit geval goud waard.” Bedrijven die zelfsturend talent aan zich kunnen binden, kunnen volgens Hack gemakkelijker omgaan met veranderingen en zullen hun innovatiekracht zien toenemen. “Met als resultaat dat de werkgever en werknemer samen excelleren.”

Tips

  • Kijk in wat voor mate uw medewerkers aan de competenties voldoen die bij hun functie horen. Geef ze de gelegenheid om zwakkere competenties te verbeteren. Ga daarnaast aan de hand van hun sterkste competenties na of ze wel het werk doen dat het best bij hen past.
  • Zet op een rij welke competenties het belangrijkste zijn voor uw organisatie en de functies in uw organisatie en selecteer uw nieuwe werknemers daarop.

Bron: Managersonline.nl