Autonomie houdt je medewerkers gezond en gemotiveerd

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 12 november 2019 1185

Het hangt af van de taak wat medewerkers precies motiveert en gemotiveerd houdt. De mate van autonomie is hierbij steeds van invloed. Met meer autonomie zorg je als werkgever voor minder werkdruk en dus gezonder werken.

Er zijn doe-taken en denktaken. Bij doe-taken gaat het om routinematig werk. Hierbij is het uitgangspunt van belonen en straffen van gedrag effectief. Als je wilt dat een medewerker een doe-taak sneller doet, dan werkt een compliment of bonus motiverend. Denktaken vragen om cognitieve inspanning, waardoor je meer nodig hebt dan een beloning of straf voor motivatie van je personeel.

Denktaak en autonomie

Werknemers gaan zelfs minder presteren bij de belofte van een beloning bij het uitvoeren van een denktaak. Hier komt autonomie duidelijk naar voren. Voor een effectievere uitvoering van een denktaak moet je ze als werkgever zo veel mogelijk autonomie geven bij het uitvoeren van de taak, de samenwerking in hun team, hun planning en de werkplek.

Gezonder

Bedrijven met veel denktaken presteren vaak beter dan de concurrentie met een werkomgeving waarin werknemers flexibel kunnen werken en veel autonomie ervaren. Het ziekteverzuim is in zulke organisaties waarschijnlijk ook lager. De Arbobalans van TNO laat namelijk zien dat weinig autonomie en een hoge werkdruk kunnen zorgen voor langdurig verzuim. Werknemers met meer autonomie zijn dus niet alleen productiever, maar ook gezonder.

Tips

  • Ga in je organisatie na waar sprake is van doe-taken en van denktaken en stem je hr-beleid hierop af.
  • Kijk bij de denktaken hoe je het beste voor voldoende autonomie kunt zorgen door te kijken naar taakuitvoering (hoe?), samenwerking (met wie?), planning (wanneer?) en werkplek (waar?).

Bron: Rendement