Bedrijven vullen leerbehoeften werknemers beperkt in

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 april 2022 635

Van de werknemers van Nederlandse bedrijven mag maar 35 procent zelf kiezen wat, wanneer en hoe ze willen leren. Bij de bedrijven komt een leercultuur weinig voor. In het algemeen stimuleren leidinggevenden weinig, sluiten de opleidingsmogelijkheden onvoldoende aan bij de leerbehoeften en heerst er onenigheid over de exacte verantwoordelijkheden. Zo blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

Ruim twee derde van de Nederlandse HR-professionals (68 procent) vindt dat de regie over het leer- en ontwikkelproces van medewerkers steeds meer bij die medewerkers zelf komt te berusten. Die vrijheid is in de praktijk echter minder aanwezig. Maar 46 procent van de HR-professionals, 46 procent van de leidinggevenden en 35 procent van de medewerkers geven aan dat medewerkers in hun organisatie ook effectief zelf mogen bepalen wat, wanneer en hoe ze leren.

Leercultuur ontbreekt

Er bestaat vaak wel een leeraanbod, maar dan ontbreekt de leercultuur. HR-professionals zijn ook positiever over de leermogelijkheden dan de werknemers voor wie ze bestemd zijn. Ze vinden ze toegankelijker (67 procent ten opzichte van 53 procent bij de medewerkers) en ruimer (62 procent ten opzichte van 44 procent). Ook denken ze meer dan de werknemers dat het gemakkelijk is om zelf trainingen te boeken binnen de organisatie (53 procent ten opzichte van 42 procent).

Persoonlijke ontwikkeling

Dat leeraanbod blijkt echter niet altijd relevant genoeg voor medewerkers om proactief de leiding te nemen over hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Van hen meent achttien procent dat de beschikbare opleidingen niet echt passen bij hun behoeften. Daarnaast stelt 25 procent vast dat ze te weinig ruimte krijgen om te leren wat ze oprecht als interessant beschouwen. Ook leert 35 procent van de medewerkers ‘omdat het moet’.

Regie over het leerproces

Verder is het vaak onduidelijk wie nu echt verantwoordelijk is voor de regie over het leerproces. Volgens een kwart (26 procent) van de HR-professionals zijn zij zelf verantwoordelijk, maar 28 procent schuift het door naar de leidinggevenden. Van die laatste groep neemt 33 procent de verantwoordelijkheid. Een kleine kwart (24 procent) van de medewerkers zegt dat ze zelf de regie voeren. Een identiek percentage weet het echter niet.

Voorbeeld leidinggevenden

“Onderschat de rol van de leidinggevende niet”, merkt Homam Karimi, CEO van Studytube op. “Maar liefst 79 procent van de medewerkers is niet overtuigd dat hun leidinggevenden het goede voorbeeld geven, en 27 procent wordt niet of nauwelijks gestimuleerd om te leren. Zo beschouw je leren al snel als een ‘noodzakelijk kwaad’. Zien leren doet leren: als leidinggevenden proactief werken aan hun ontwikkeling en hun medewerkers laten zien hoe belangrijk dat is voor hun loopbaan en toekomst, dan is de kans veel groter dat ook zij er - met plezier - mee aan de slag zullen gaan.”

Tip

Stel met iedere werknemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) op om hun manier van leren en persoonlijke ontwikkeling in goede banen te leiden. Houd daarin rekening met de behoeften, drijfveren en talenten van de werknemer. Bespreek het POP tijdens ontwikkelgesprekken die een vast onderdeel zijn van je gesprekscyclus.

Bron: Managersonline.nl