Behoud je werknemers met een blijfgesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 26 juni 2024 238

Het werven en behouden van talent betekent momenteel een forse uitdaging voor de gemiddelde mkb-ondernemer. Volgens loopbaanadviseur Anneke Hemmen zijn 'blijfgesprekken' een goede methode om personeel te binden.

Blijfgesprekken kunnen op de huidige competitieve arbeidsmarkt een goed middel zijn om het beste uit je team te halen. Daarnaast kan je ermee voorkomen dat waardevolle werknemers naar een ander werkgever vertrekken.

Kritisch kijken naar gesprekscyclus

Hemmen kan zich goed voorstellen dat een werkgever denkt dat er alweer een gesprek bij komt in de gesprekscyclus. “Mijn advies is om niet nog een gesprek erbij te doen, maar om kritisch te kijken naar de verschillende gesprekken die je nu voert met medewerkers.” Ze raadt aan om eerst eens op een rij te zetten welke gesprekken je voert met werknemers. Denk aan functioneringsgesprekken, ontwikkelgesprekken, beoordelingsgesprekken, exitgesprekken of blijfgesprekken.

Blijfgesprek vervangt functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek en ontwikkelgesprek

Je bespreekt tijdens een functioneringsgesprek met de werknemer zijn of haar werk en de zaken die spelen. Bij een beoordelingsgesprek is sprake van meer eenrichtingsverkeer. Dat is vaak een gesprek aan het einde van het jaar waarbij de leidinggevende de medewerker beoordeelt. Hier zit meestal een financiële kant aan. Tijdens een ontwikkelgesprek gaan de leidinggevende en werknemer in op de verbeter- en ontwikkelpunten. “Vraag je af of je al die gesprekken wel wilt doen en of één blijfgesprek niet beter is”, stelt Hemmen.

Verminderen ongewenst verloop

Een blijfgesprek is volgens Hemmen wat anders van karakter. “Hierin staat de vraag centraal waarom medewerkers bij je organisatie willen blijven werken. Door te luisteren naar zorgen en ambities van medewerkers, kun je maatregelen nemen die het risico van ongewenst verloop verminderen.”

Het blijfgesprek en loopbaanontwikkeling

Ze legt uit dat een blijfgesprek ook een platform kan zijn voor loopbaanontwikkeling. “Door groeimogelijkheden te bespreken en plannen te maken voor ontwikkelen van vaardigheden, toon je niet alleen je betrokkenheid bij hun succes, maar stimuleer je ook een cultuur van voortdurende verbetering”, aldus Hemmen.

Open dialoog

Een open dialoog in blijfgesprekken geeft werknemers de kans om hun feedback te delen over het werk, de werkomgeving en het management. “Door naar hun stem te luisteren, kun je knelpunten achterhalen en aanpakken voordat ze escaleren”, licht Hemmen toe.

Betrokkenheid en loyaliteit

Volgens haar ontstaat er een gevoel van waardering en verbondenheid als werknemers zien dat hun werkgever investeert in hun welzijn. “Dit versterkt de band tussen medewerkers en het bedrijf, wat leidt tot een hogere mate van betrokkenheid en loyaliteit op lange termijn.”

Succesvol blijfgesprek

“In een tijd waarin talent schaars is, zijn blijfgesprekken niet alleen een investering in de medewerkers, maar ook in het succes van de organisatie als geheel”, stelt de loopbaanadviseur. Ze benadrukt dat een succesvol blijfgesprek staat of valt met een goede voorbereiding. “Verzamel gegevens over de prestaties, ontwikkelingsbehoeften en andere belangrijke aspecten van de medewerkers. Dit toont niet alleen betrokkenheid, maar zorgt er ook voor dat je gerichte vragen kunt stellen tijdens het gesprek.” Een goede inzet van het blijfgesprek voorkomt volgens Hemmen een ongewenst verloop. “Dat versterkt dus de continuïteit en groei van je bedrijf.”

Tip

Wat voor gesprekken je ook precies voert tijdens de gesprekscyclus, het is altijd belangrijk om aandacht te schenken aan het werkgeluk en de betrokkenheid van een werknemer. Zo kan je voorkomen dat ervaren werknemers gedemotiveerd raken en je organisatie verlaten. Het aantrekken en inwerken van een nieuwe werknemer kost veel meer tijd en geld dan het behouden van je goede bestaande medewerkers.

Bron: RTV Noord