Belang handtekening onder het verslag van een functioneringsgesprek.

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 27 juli 2023 693

Voor de zomervakantie vinden vaak functioneringsgesprekken plaats. Het resultaat is meestal een door de werknemer ondertekend functioneringsverslag. Hij of zij mag echter ook besluiten om geen handtekening te zetten onder het verslag van het functioneringsgesprek.

De leidinggevende en werknemer kunnen het tijdens een functioneringsgesprek over bepaalde zaken oneens zijn. Vindt de werknemer dat dit in het gespreksverslag niet goed is verwoord, dan heeft hij het recht om het functioneringsverslag niet te ondertekenen. Dit zorgt er niet voor dat het verslag zijn (juridische) waarde kwijt is. Een beschrijving van het meningsverschil kan hoe dan ook van belang zijn. Het is natuurlijk wel prettiger voor de werkgever als de werknemer schriftelijk bevestigt dat hij het eens is met de tekst van het functioneringsverslag.

Aanpassen verslag functioneringsgesprek

De meest voor de hand liggende oplossing is dat de leidinggevende met de werknemer overlegt over het aanpassen van het verslag van het functioneringsgesprek. Dat kan bijvoorbeeld door in het verslag van het functioneringsgesprek de standpunten van de werknemer beter te formuleren. Als de leidinggevende de werknemer niet met wijzigingen kan overtuigen, dan kan de werknemer het verslag ook ‘voor gezien’ ondertekenen. In overleg met de werknemer legt de leidinggevende dan vast waarom de werknemer niet akkoord gaat. Dan blijft het verslag van het functioneringsgesprek bruikbaar voor een betere samenwerking.

Rekening houden met arbeidsrelatie

De werkgever doet er verstandig aan om de arbeidsrelatie niet (verder) te laten verslechteren, ook vanwege goed werkgeverschap. Daarom moet de leidinggevende geen druk uitoefenen op de werknemer om zijn handtekening onder het verslag van het functioneringsgesprek te zetten. Weigert de werknemer ook een ‘verslag gezien, inhoud niet akkoord’, dan kan de leidinggevende in het gespreksdossier de reden vermelden, eventueel met toevoeging van de correspondentie.

Bezwaar opnemen in gespreksdossier

De werknemer heeft ook de mogelijkheid om met een officiële brief bezwaar te maken tegen het functioneringsverslag. De werkgever neemt dit bezwaar op in het personeelsdossier. Als de werknemer geen bezwaar maakt, dan kan dit bij een eventuele, latere rechtszaak in zijn nadeel uitpakken. Het oordeel van de rechter kan dan zijn dat het ontbrekende bezwaar gelijk staat aan instemming met de inhoud van het verslag van het functioneringsgesprek.

Tip

Houd je gespreksdossier steeds goed bij. Op deze manier kan je bij een meningsverschil ook snel eerdere afspraken en correspondentie aan de werknemer voorleggen. Met De Digitale Gesprekscyclus kan je de uitkomsten van beoordelings- en functioneringsgesprekken zorgvuldig vastleggen in een digitaal gespreksdossier.

Bron: Rendement