Beoordeel de effectiviteit van je werknemers zo concreet mogelijk

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 december 2018 1934

Voor resultaatgerichte organisaties is het belangrijk dat ze de prestaties van hun werknemers goed kunnen beoordelen. Ze kunnen dat doen door concrete competenties te formuleren waaraan ze een beloning verbinden.

Competentiemanagement draait om de vaardigheden, eigenschappen en kwalificaties van werknemers. Een organisatie onderstreept met een eigen competentiemanagement het belang van blijvende inzet en ontwikkeling van werknemers in hun functie. Ook in uitdagende of kritische situaties doet een competente werknemer zijn werk effectief. Wil je competent werken belonen dan moet je vastleggen welke competenties relevant zijn voor specifieke functies en voor de complete organisatie.

Objectieve beoordeling

Het objectief beoordelen van werknemers op basis van competenties kan lastig zijn. Het is daarom belangrijk dat een leidinggevende competenties kan vertalen voor medewerkers. Hiervoor moet hij of zij (gewenst) gedrag zo veel mogelijk beschrijven in objectieve, concrete en meetbare termen. Het gaat daarbij niet alleen om het gewenste gedrag, maar ook om de plekken en omstandigheden waar(in) de werknemer dit gedrag moet tonen.

Concreet formuleren

De competentie ‘creativiteit’ kan je bijvoorbeeld concreet vertalen in gedrag waarbij de werknemer met nieuwe ideeën en weinig middelen een doel bereikt. Daarnaast kan je de competentie ‘flexibiliteit’ concreet formuleren als het onder tijdsdruk aanpassen van de werkwijze en halen van voordeel uit veranderende omstandigheden.

Tips

  • Heeft jouw organisatie voor de verschillende functies en voor de gehele organisatie bepaald wat de noodzakelijke competenties zijn? Zo nee, dan is het de hoogste tijd om dit vast te leggen.
  • Zorg door coaching of eventueel een cursus dat je leidinggevenden weten hoe ze gewenst gedrag en competenties objectief, concreet en meetbaar kunnen formuleren.
  • Maak voor iedere relevante competentie een concrete vertaling die direct samenhangt met de praktijk in je organisatie.

Bron: Rendement.nl