Drie aandachtspunten voor het gebruik van apps bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 17 oktober 2023 452

Uit uitgebreid praktijkonderzoek van Tinka van Vuuren blijkt dat de inzet van apps goed is voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit adviseert HR daarom om het voor werknemers mogelijk te maken om apps te gebruiken. Een app is volgens Van Vuuren goed bruikbaar als aftrap van een aanpak of als onderdeel van beleid of een jaarplan.

Onderzoekers Tinka van Vuuren, Jan Fekke Ybema, Floor van den Heuvel en Leanne Witjas deden onderzoek onder ruim 300 medewerkers van een energie- en een waterbedrijf naar het nut van apps bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Hiervoor zetten ze zes weken lang een specifieke app in. Hieruit bleek dat hoe meer de deelnemers de app toepasten, hoe meer verbetering ze ervoeren in hun duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor oudere medewerkers

De conclusie van de wetenschappers is dat een app het bestaande beleid van een bedrijf kan aanvullen. Ze adviseren hierbij wel om bij het geven van informatie over de app aandacht te besteden aan oudere werknemers. Van Vuuren stelt dat oudere werknemers minder snel een app gaan gebruiken. Het is dus van belang om met name deze groep te stimuleren om de app te gebruiken. Doen ze dat eenmaal, dan blijven ze de app ook gebruiken. Zo vergroten ze hun ervaren ontwikkeling, gezondheid en werkplezier.

Geschikt voor alle medewerkers

Hoewel oudere werknemers dus minder snel gebruik maken van de app, staat dat gebruik zelf los van leeftijd, opleiding en wat de mate van duurzame inzetbaarheid vooraf is. “Dit suggereert dat deze interventie niet alleen geschikt is voor jongeren, hoogopgeleiden of werknemers die het al goed doen wat betreft duurzame inzetbaarheid, maar voor iedereen”, stelt Van Vuuren.

Aandacht van leidinggevenden en HR voor groepsprocessen

Voor het bevorderen van de mate van gebruik van de app raden de onderzoekers aan om aandacht te schenken aan de groepsprocessen in en tussen teams. Een stimulerende omgeving binnen teams, onderlinge steun, competitie en strijden om een ‘prijs’ blijken te zorgen voor meer gebruik van de app. Daarmee kan een leidinggevende of HR dus goed sturen. Van Vuuren: “Een enthousiaste collega of leidinggevende kan wellicht een voortrekkersrol spelen bij de implementatie van een app in het team.”

Aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

Onderstaande aandachtspunten zijn belangrijk voor beter gebruik van apps en daarmee het bevorderen van duurzame inzetbaarheid:

  • licht alle doelgroepen in je organisatie duidelijk voor over het doel van de app;
  • let extra op oudere werknemers bij de voorlichting over de app;
  • bevorder competitie en sociale steun tussen en binnen teams.

Tips

  • Schenk structureel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en wat daarvoor nodig is tijdens je gesprekscyclus. Dit stimuleert die inzetbaarheid ook in sterke mate.
  • Zet HRM-software gericht in voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Met De Digitale Gesprekscyclus bevorder je de frequentie en de kwaliteit van de gesprekken met je medewerkers. Zo kan je hun ontwikkeling beter volgen en bespreken en daarmee hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Bronnen: HR Praktijk, Tijdschrift voor HRM