Empathische werkgevers doen het goed tijdens de coronacrisis

Marten Wilmink 23 juni 2020 870

Meer dan ooit richten werkgevers over de hele wereld zich de komende tijd op de gezondheid, het financiële welbevinden en de ambities van hun medewerkers. Zo laat het wereldwijde Global Talent Trends 2020-onderzoek van Mercer zien. Uit dit onderzoek komen vier trends naar voren. De belangrijkste conclusie is dat een empathische personeelsaanpak hét recept is tijdens de coronacrisis.

Volgens de onderzoekers denkt 33 procent van de werknemers dat hun baan binnen drie jaar verandert. Verder vindt 61 procent dat hun werkgever hen voorbereidt op het werk van de toekomst. Daarnaast heeft 55 procent het vertrouwen dat hun werkgever hen omschoolt als het werk verandert door bijvoorbeeld automatisering. Hierop moeten organisaties zich voorbereiden, waarna ze kunnen transformeren. Tegelijk hebben ze te maken met onverwachte uitdagingen zoals het coronavirus en de waarschijnlijke economische terugslag. Dit kan nieuwe personeelsstrategieën beïnvloeden en versnellen. Mercer ziet vier trends naar voren komen.

Trend 1: Opnieuw vormgeven van werkervaring

Een eerste trend is dat organisaties wereldwijd hun medewerkers inspireren en stimuleren om hun bestaande werkervaring opnieuw vorm te geven. Van de organisaties doet 58 procent dit om meer mensgericht te worden. Wel gelooft maar 27 procent van de leidinggevenden dat de ervaring van werknemers zakelijk rendement zal betekenen. Slechts 29 procent van de HR-leiders heeft een gezondheids- en welzijnsstrategie. Dat terwijl 61 procent van de werknemers zijn werkgever vertrouwt wat de zorg voor hun welzijn betreft en 48 procent van de leidinggevenden het een belangrijk aandachtspunt vindt. Volgens Derk Jan Koole, business leader career bij Mercer is hier nog veel winst mogelijk. “Energieke medewerkers zijn essentieel om de transformatie-agenda van organisaties te realiseren: ze blijven langer bij het bedrijf, zijn veerkrachtiger en zijn sneller bereid om te scholen. Vooral nu werknemers zich zorgen maken over de impact van de corona-pandemie op hun gezondheid, baanzekerheid en financiën, kunnen werkgevers het vertrouwen van hun werknemers maken of kraken met de acties die zij ondernemen. En vooral ook door de empathie die zij hun personeel tonen.”

Trend 2: Omscholing voorop stellen

Daarnaast is het een trend dat bedrijven hun medewerkersbestand transformeren door het scheppen van nieuwe banen die passen bij een nieuwe wereldeconomie. Daarbij is omscholing de beste manier voor het stimuleren van zakelijk succes. “99 procent van alle organisaties begint aan een transformatie en rapporteert aanzienlijke hiaten in de beschikbare vaardigheden van het personeel. Het personeelsbestand, en het gebrek aan toekomstbestendige vaardigheden, zijn de belangrijkste redenen waarom transformaties mislukken”, beklemtoont Koole. Van de werknemers zegt 38 procent onvoldoende tijd te hebben om te trainen, hoewel 78 procent van hen stelt klaar te zijn voor het leren van nieuwe vaardigheden. Daarbij investeert maar 34 procent van de HR-leiders in het omscholen van medewerkers als onderdeel van een voorbereiding op de toekomst van werk. Verder weet maar liefst 40 procent niet welke vaardigheden hun medewerkers hebben. Volgens

Koole betekent dit een enorme kans voor organisaties. “Zij moeten inzichtelijk maken hoe toekomstige functies eruit zien en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Wanneer zij in kaart hebben welke vaardigheden er al in huis zijn, kunnen ze daar hun omscholingsbeleid op aanpassen.”

Trend 3: Een databenadering gebruiken voor menselijke vaardigheden

Volgens het onderzoek is een derde trend dat werkgevers data en menselijke vaardigheden steeds meer met elkaar combineren. Machine learning ontwikkelt zich inmiddels binnen alle sectoren. In vijf jaar verviervoudigde het gebruik van voorspellende analyses bijna: van 10 procent in 2016 naar 39 procent in 2020. Nog niet de helft van organisaties past deze statistieken echter toe voor analyse van menselijke vaardigheden. Slechts 43 procent gebruikt de data bijvoorbeeld voor identificatie van werknemers die willen vertrekken. Maar achttien procent kent de gevolgen van beloningsstrategieën voor prestaties. “Terwijl kunstmatige intelligentie grote hoeveelheden data sneller en minder foutgevoelig kan analyseren, kunnen mensen nog altijd beter beoordelen of de uitkomsten zinvol zijn. Alhoewel de data en de capaciteit voor analytics in veel bedrijven nu beter op orde zijn, blijven de vaardigheden om de juiste onderzoeksvragen te stellen én de vaardigheid om daar vervolgens juiste conclusies en aanbevelingen uit te trekken achter. Hierdoor blijft het grotere potentieel van analytics onbenut”, licht Koole toe.

Trend 4: Meer dan alleen aandeelhoudersbelang

Als laatste blijkt uit het onderzoek dat bedrijven verder kijken dan alleen het aandeelhoudersbelang. Van de leidinggevenden wereldwijd is 85 procent het hier over eens. Slechts 35 procent van de bedrijven houdt zich hier echter ook daadwerkelijk aan. Tegelijk zegt een derde van de werknemers dat ze liever voor een werkgever werken die verantwoordelijkheid toont richting alle belanghebbenden en niet alleen naar aandeelhouders en investeerders toe. “De afgelopen jaren ventileerden de meeste bedrijven dat werknemers op de eerste plaats komen. De huidige coronacrisis is hét moment om de daad bij het woord te voegen; zet (de gezondheid en het welzijn van) werknemers op de eerste plaats. Het vertrouwen dat zij in hun werkgever hebben en hoe zij zich in de toekomst aan het bedrijf binden, is afhankelijk van de maatregelen die bedrijven nemen in deze crisis. En ook hoe zij er straks weer uit komen”, aldus Koole.

Tips

  • Het is dus belangrijk om veel aandacht te schenken aan je medewerkers, zeker in deze moeilijke tijden. Zo houd je ze gemotiveerd en zorg je dat medewerkers ook als ze thuis werken voldoende betrokken blijven bij je organisatie.
  • Ga na of je voldoende inzicht hebt in de vaardigheden van je medewerkers en of je organisatie deze vaardigheden voldoende benut. Zijn de vaardigheden onvoldoende bekend, dan doe je er verstandig aan deze gericht en goed in kaart te brengen.

Bron: Managersonline.nl