Feedback geven op resultaat versus op strategie

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 24 mei 2023 665

Als werkgever wil je het beste uit je werknemers halen en ze laten groeien. Een belangrijk middel hiervoor is feedback geven.

Maar wat is de beste manier om feedback te geven? Moet je als werkgever focussen op het resultaat of juist op de strategie?

Feedback geven op resultaat

Veel werkgevers geven feedback op basis van het behaalde resultaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een werknemer een bepaalde target niet heeft gehaald of dat er fouten zijn gemaakt in een project. Het voordeel van deze vorm van feedback is dat het duidelijk is waar de werknemer aan moet werken en wat er verbeterd moet worden.

Het nadeel van feedback op resultaat is echter dat het gericht is op het verleden en niet op de toekomst. Het biedt weinig handvatten voor de werknemer om zichzelf te ontwikkelen en beter te worden in zijn of haar werk.

Feedback geven op strategie

Een andere vorm van feedback is gericht op de strategie die de werknemer hanteert. Hierbij gaat het niet zozeer om het behaalde resultaat, maar meer om hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld: welke stappen heeft de werknemer gezet om tot een bepaald eindresultaat te komen?

Het voordeel van deze vorm van feedback is dat het gericht is op de toekomst en dus meer mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en groei. Ook stimuleert deze vorm van feedback creativiteit en innovatie, omdat er ruimte is om te experimenteren met verschillende strategieën.

Feedback geven als werkgever

Hoewel feedback geven op resultaat zeker nuttig kan zijn, is feedback geven op strategie vaak effectiever als het gaat om de ontwikkeling en groei van werknemers. Dit betekent niet dat er geen aandacht moet worden besteed aan behaalde resultaten, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze vooral een gevolg zijn van de gehanteerde strategie.

Als werkgever is het dus belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er fout is gegaan, maar ook naar hoe dit in de toekomst beter kan worden aangepakt. Door gerichte feedback op strategie te geven, stimuleer je de ontwikkeling en groei van je werknemers en draag je bij aan een succesvolle organisatie.

Bron: Intermediair