Gamification zorgt voor betere teamprestaties

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 22 september 2020 838

Bij gamification gaat het om het slim op de werkvloer gebruiken van alle elementen van een game, zoals competitie en beloning. Het moet de samenwerking en productiviteit van werknemers bevorderen en zorgen dat ze andere invalshoeken leren kennen. Dat kan met zeven stappen.

Volgens deskundigen is bij het veranderen van het gedrag van werknemers ten eerste van belang dat ze zelf nieuwe ervaringen op de werkvloer opdoen. Het heeft niet zoveel zin dat hun manager hun vertelt hoe ze zich moeten gedragen. Daarnaast onthouden medewerkers zaken beter als ze die spelenderwijs leren, dus als ze er plezier aan beleven. Jan Dirk Fijnheer onderzoekt voor de Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland hoe computerspellen gedragsveranderingen inzetten. Volgens hem kun je mensen de gekste dingen laten doen voor een virtuele beloning.

Kracht van gamification

Een tandje minder is ook genoeg. Zo kunnen sportievelingen met de app Strava nauwkeurig bijhouden hoe lang ze doen over een traject en hoeveel kilometer ze per uur fietsen of lopen. Heel belangrijk daarbij is dat ze kunnen zien hoe anderen het doen. Het kan bijvoorbeeld op een dag regenen, waarbij een werknemer weinig zin heeft om met de fiets naar het werk te gaan. Hij hoeft dan alleen maar aan een collega te denken die dat misschien wel doet en dat anderen dat ook kunnen zien. De medewerker pakt dan uiteindelijk toch de fiets. Dat is een voorbeeld van de kracht van gamification.

Competitie

Kantoorboekhandel Bruna kwam met een game voor medewerkers met onder andere als doelen meer klantenbinding en een grotere omzet. Medewerkers gingen hierbij het gesprek met de klant aan en experimenteren met verschillende verkooptechnieken (‘Dat is dan 10 euro, en wilt u misschien nog memovelletjes? Die zijn namelijk in de aanbieding.’). De franchisenemers en medewerkers ‘concurreerden’ via een bijbehorende app, waarbij de resultaten per vestiging centraal stonden. Dat werkte uitstekend.

Motiverend

Gamification motiveert gebruikers om andere ervaringen op te zoeken. Dat komt door de uitdaging, het volgen van de vooruitgang en het meteen kunnen zien wat je (fout) doet. Dit motiveert werknemers wezenlijk om tot actie over te gaan. Met de volgende zeven stappen kun je zelf spelelementen op de werkvloer implementeren.

1. Richt je op het gedrag dat je wilt bevorderen en maak dat aantrekkelijk

Overweeg goed wat het gedrag is dat je wilt veranderen en hoe je medewerkers wilt prikkelen om hun gedrag te veranderen. Dit verschilt per afdeling, omdat iedere afdeling haar eigen triggers en motivaties heeft.

2. Omschrijf duidelijk je doel

Leg duidelijk vast welk doel je wilt bereiken en welke handelingen daarvoor nodig zijn. Denk bij doelen aan meer klanttevredenheid, een betere samenwerking of zo goed mogelijk tot een nieuwe productlijn komen. Omschrijf dit helder, eventueel met subdoelen, en met zoveel mogelijk actieve taal en werkwoorden.

3. Reserveer er budget voor

Het maken van een game en app die zich speciaal richten op je organisatiecultuur, kost moeite en geld. Bepaal je budget en kies een ontwikkelaar die graag met je wil overleggen en meedenken.

4. Zorg voor heldere spelregels

Stel de spelregels vast waaraan je team zich moet houden. Kijk wat het kader is en wat de grenzen zijn. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat deelname vrijwillig is of dat ieder teamlid zelf zijn prestaties kan verbeteren, zonder dat jij je daar als teamleider mee bemoeit. Benadruk dat je alle feedback verwelkomt, maar dat die wel altijd opbouwend moet zijn en dat collega’s netjes met elkaar omgaan.

5. Houd de veranderingen bij

Om te kijken of de spelelementen effect hebben, is het essentieel dat je het gedrag van je medewerkers meet en volgt. Dat geldt voor en na het invoeren van de nieuwe gamificiation-strategie. Houd de data goed bij en maak alles zo meetbaar mogelijk.

6. Maak je geen zorgen over social media

Geef werknemers de ruimte om hun prestaties te delen, omdat het altijd leuk is om de buitenwereld te tonen dat ze goed presteren. Delen via de social media kan in een gesloten groep of open op het hele netwerk. Medewerkers worden trotser op hun werk als ze het delen en daar positieve reacties op krijgen. Het geeft ze ook extra motivatie als ze zien hoe anderen het doen.

7. Neem voldoende tijd

Het is erg lastig om het gedrag van mensen te veranderen. Je hebt tijd nodig om te kijken wat je medewerkers nu echt motiveert en wat werkt en wat niet. Die tijd moet je nemen. Voer je de spelelementen met succes in, dan beschik je uiteindelijk over meer blije en productieve werknemers.

Tip

Uit de gesprekscyclus kun je veel informatie halen over het gedrag van je medewerkers en de doelen die je wilt nastreven. In samenspraak met de medewerkers kan je vervolgens een goede gamification-strategie ontwikkelen.

Bron: MT