Geen beoordeling voor kwart medewerkers op kantoor

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 april 2018 1702

Je zou denken dat er bijna geen organisaties meer zijn die niet werken met beoordelings- en functioneringsgesprekken. Toch ontvangt 28 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers nog geen beoordeling over hun functioneren.

Een derde van de kantoormedewerkers is het niet eens met de beoordeling als er wel een beoordelingsgesprek plaatsvindt. Zo laat onafhankelijk onderzoek zien van TrainTool onder ruim duizend Nederlandse kantoormedewerkers.

Functioneringsgesprek is vaak eenrichtingsverkeer

Van de Nederlandse werknemers die zich niet helemaal kunnen vinden in de beoordeling zegt 36 procent er niets van en vermijdt een discussie. Het gaat daarbij vooral om hoger opgeleide medewerkers, die relatief veel vaker dan lager opgeleiden niet laten merken dat ze het oneens zijn met de beoordeling. Daarnaast heeft de leeftijd invloed. Jongere werknemers uiten zich vaker niet en zijn zenuwachtiger. Het functioneringsgesprek is nog te veel eenrichtingsverkeer volgens 23 procent van de medewerkers. Dit percentage ligt nog hoger bij oudere werknemers.

Meer ondersteuning bij beoordelingsgesprekken

Volgens Marijn de Geus van TrainTool moeten beoordelingsgesprekken over de hele breedte meer een dialoog worden. “Jongere medewerkers hebben soms een zetje nodig om uit te spreken waar ze het niet mee eens zijn, terwijl oudere medewerkers zelf om meer tweerichtingsverkeer vragen.” Hij vindt het nog opvallender dat ruim een kwart van de medewerkers geen beoordeling over het functioneren ontvangt. “Organisaties zouden leidinggevenden meer moeten aansporen en ondersteunen in hun beoordelingsgesprekken, zodat zowel de kwantiteit als de kwaliteit ervan omhoog gaat.”

Tips

  • Ga na of je leidinggevenden voldoende aandacht en tijd besteden aan de gesprekscyclus en of ze genoeg doen met de resultaten van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Controleer of de medewerkers de uitkomsten van een functionering- en beoordelingsgesprek ook te zien krijgen.
  • Moedig je medewerkers aan om hun onderbouwde mening te geven als ze het oneens zijn met een beoordeling of de inhoud van een functioneringsgesprek.

Bron: Managersonline.nl