Gezondheid werknemers verdient meer aandacht

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 4 oktober 2021 720

De gezondheid van werknemers is door de coronacrisis onder druk komen te staan. Een derde van de werkgevers richt zich echter niet op het verbeteren van de mentale gezondheid van de medewerkers. Ook treft een vierde geen maatregelen voor een goede fysieke gezondheid van werknemers.

Vanwege de Week van het Werkgeluk onderzocht vacaturewebsite Indeed in Nederland de mentale gezondheid op het werk van 1045 werknemers en bij 274 werkgevers. Hieruit kwam naar voren dat ruim 90 procent van de werknemers denkt dat mentale gezondheid de drijfveer vormt voor een gezonde organisatie.

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis had veel gevolgen voor de gezondheid van werknemers. Van de ondervraagde werkgevers stelt twee derde dat corona heeft gezorgd voor meer zorgen over de fysieke gezondheid van medewerkers. Daarnaast maakt zeventig procent zich meer zorgen over de mentale gezondheid van de werknemers.

Geen gezondheidsbeleid

Een derde van de werkgevers treft echter geen maatregelen om de mentale gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Verder neemt een kwart van de ondervraagde werkgevers geen maatregelen voor meer fysieke gezondheid.

Verbetering mentale gezondheid

Een deel van de medewerkers geeft aan dat hun werkgever wel maatregelen treft ter verbetering van hun mentale gezondheid, waaronder flexibel werken en aandacht voor de werk-privébalans (beide 23,4 procent van de werkgevers). De mogelijkheid tot het werken op afstand volgt met 22,4 procent. Daarnaast is bij dertien procent van de werknemers onbekend welke arbeidsvoorwaarden er in hun organisatie zijn voor een betere mentale gezondheid. Wat betreft arbeidsvoorwaarden voor een goede fysieke gezondheid noemen werknemers als meeste rookvrije zones op het werk, een fietsvergoeding en gratis fruit.

Mentale coaching

Het onderzoek vermeldt nog enkele opties die werkgevers op dit moment op het gebied van gezond personeel hanteren. Het betreft dan bijvoorbeeld gratis mentale coaching (al dan niet via een app), training in mindfulness, meditatie of yoga en een ‘maandelijkse persoonlijke check-in’. Daarbij moeten hrm en het management wel goed afstemmen wie wat begeleidt.

Actief bewegen

Volgens de onderzoekers kunnen werkgevers meer investeren in het verbeteren van de fysieke gezondheid van werknemers. Het gaat dan om zaken zoals het bevorderen van actief bewegen tijdens de lunchpauze, ergonomische kantoorartikelen, gezonde lunch-opties, een lidmaatschap van een sportschool en massage of fysiotherapie voor werknemers.

Tip

  • Maak van de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers een vast gesprekspunt tijdens je gesprekscyclus. Bevorder in combinatie hiermee een open cultuur waarbij je werknemers aanmoedigt om eventuele gezondheidsproblemen tijdig met je te bespreken.
  • Zorg dat je je werknemers op de werkvloer en tijdens functioneringsgesprekken goed informeert over eventuele gezonde activiteiten die je organisatie aanbiedt en waaraan ze kunnen deelnemen.

Bron: Personeelsnet