Groeten collega’s is al goed voor hun motivatie

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 28 april 2020 1170

Het motiveren van medewerkers hoeft niet erg moeilijk te zijn. Kleine acties kunnen al veel opleveren. Loop bijvoorbeeld niet alleen kijkend op je telefoon over je afdeling, maar groet je collega’s.

Volgens sociaalpsychologen zijn mensen groepsdieren die sociale contacten nodig hebben om zich goed te voelen. Op de bekende omgekeerde behoeftenpiramide van Abraham Maslow staat ‘ergens bij willen horen’ zelfs maar één niveau hoger dan allereerste basisbehoeften zoals eten, onderdak en veiligheid. Mensen zouden er eerder behoefte aan hebben dan aan bijvoorbeeld zaken zoals erkenning en zelfontwikkeling.

Fysiek en emotioneel geïsoleerd

Dit sociale aspect kan op de werkvloer nog een stuk beter bleek uit de EY Belonging Barometer uit 2019 die gepubliceerd werd in Harvard Business Review. Ruim 40 procent van de volwassen Amerikaanse deelnemers aan het onderzoek voelden zich fysiek en emotioneel geïsoleerd op hun werk. Het gaat om mensen die bij diverse groepen horen qua sekse, generatie en afkomst.

Sociale banden

De ondervraagden lijken saamhorigheid en betrokkenheid niet primair op hun werk te vinden. Van de duizend respondenten vond 62 procent dat ten eerste bij henzelf thuis. Een derde (34 procent) waardeerde de werkplek echter toch wel wat betreft sociale banden en samenzijn. Dit zou ook gewoon moeten zijn, omdat we er met zijn allen zoveel tijd doorbrengen en vaak veel met elkaar delen, zowel zakelijk als privé.

Saamhorigheid

Volgens de onderzoekers is iedereen gebaat bij een groter gevoel van saamhorigheid op de werkvloer. Ze beklemtonen dat meer betrokken mensen gemotiveerder zijn om hun best te doen. Daarmee haken ze in feite in op inzichten uit onder andere de motivatietheorie van Maslow.

Gezien, gewaardeerd en verbonden

Het blijkt bovendien erg eenvoudig te zijn om te zorgen dat medewerkers zich meer thuis voelen binnen het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt namelijk al meer betrokkenheid bij 39 procent van de respondenten als anderen hun groeten. Het groeten van werknemers zorgt ervoor dat ze zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelen. Daarmee kan de leidinggevende hun betrokkenheid volgens de bezoekers behoorlijk vergroten.

Lachen

Ook iets simpels kan enorm effectief zijn. Zo weten gedragspsychologen al langer dat glimlachen aanstekelijk is. Groet een leidinggevende zijn team vrolijk in de ochtend, dan leidt dat ertoe dat de teamleden zich ook beter gaan voelen. Van lachen weten psychologen bovendien dat het goed is voor onze gemoedstoestand. Dat is zelfs zo als het om een onoprechte lach gaat. Eerder onderzoek laat dit effect ook zien als proefpersonen een pen vastklemmen in hun mond, waardoor hun mondhoeken omhoog krullen. Na afloop voelen zelfs zij zich gemiddeld beter.

Tips

  • Kijk eens hoe jouw collega’s aandacht aan elkaar schenken. Werken ze langs elkaar heen dan is het tijd om het groepsgevoel te bevorderen. Dat kan door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten zoals een bedrijfsuitje, samen sporten of samen een tentoonstelling bezoeken.
  • Het is dus belangrijk dat er voldoende gelachen wordt op het werk en dat medewerkers elkaar groeten. Bevorder daarom dat dit gebeurt.

Bron: MT